~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esoterism Studies

Esoterism Studies
Books Preview
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily Articles

Wednesday, 27 September, 2023

Sunday, June 19, 2022

ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

 Η Συνείδηση δεν έχει ιδιότητες. Η Συνείδηση Είναι πέρα από τον Χώρο, πέρα από τον Χρόνο, τον Τόπο, την τοπική παρουσία.

Συνεπώς έχουν καμιά σημασία τα τοπικά φαινόμενα, όπως η παρουσία στην γη, οι κινήσεις της γης, τα εποχικά και καιρικά φαινόμενα, οι εποχές, τα ηλιοστάσια κι οι ισημερίες, τα ημερολόγια των ανθρώπων;

Έχουν σημασία μόνο για αυτόν που ζει και μπαίνει σε δράση σε ορισμένο τόπο.Η Αντικειμενική Μη-δυαδική Συνείδηση (ο Νοητός Ήλιος) αποτελεί την Υπαρξιακή Βάση στα Ηλύσια Πεδία, για την Εκδήλωση (κάθε εκδήλωση) στους κατώτερους κόσμους, στον κόσμο της σκέψης, στον κόσμο των επιθυμιών, στον κόσμο των φαινομένων.


Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο από την θέση στην οποία βρισκόμαστε. Κι η αντίληψη του κόσμου έχει ακριβώς την «όψη» που καθορίζεται από την θέση μας. 

Αν και η αντίληψη του κόσμου (με αυτή την έννοια) είναι πάντα «φαινομενική» χρησιμεύει όμως (αυτή η αντίληψη) σαν αντιληπτική βάση για να πάμε από το φαινομενικό στην πραγματικότητα.

Αν λοιπόν ακολουθούμε το Φυσικό Ημερολόγιο, το μόνο πραγματικό, κι αν δίνουμε κάποια συμβολική σημασία σε Ηλιοστάσια κι Ισημερίες, είναι γιατί προσανατολίζουν την δράση μας στην γη ή σε οποιαδήποτε γη ζούμε.

Ο Ετήσιος Κύκλος των Εποχών (που νοηματοδοτείται από τα Ηλιοστάσια και τις Ισημερίες) αναφέρεται συμβολικά στην ανθρώπινη ζωή. Έχει κι η ζωή την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα της. Κατ’ αναλογία  αυτό ισχύει και για την ίδια την ύπαρξη στους κατώτερους κόσμους της μετενσωμάτωσης.

…..

Για την σημασία και το εσωτερικό περιεχόμενο των Ηλιοστασίων και των Ισημεριών έχουμε μιλήσει πολλές φορές, για όσους «θυμούνται».

Το ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, στην Εσωτερική Παράδοση, «σηματοδοτεί» την εξάντληση (ή την κορύφωση) της εξωστρεφούς τάσης της Συνείδησης, το απόγειο της εξωτερικής ζωής. Είναι λοιπόν ένα σημείο «στάσης», επαναπροσδιορισμού (της αυτογνωσίας, της κατανόησης), αναπροσανατολισμού και «μεταστροφής» της Συνείδησης.

Στην πραγματικότητα η Εποχή του Θερινού Ηλιοστασίου είναι η Αρχή του Υπαρξιακού Προβληματισμού (ποιος είμαι, τι είμαι, που είμαι, πότε, τι κάνω, γιατί;), το Ξεκίνημα της Αληθινής Φιλοσοφικής Αναζήτησης της Βαθύτερης Ουσίας του Όντος, το Ξύπνημα της Πραγματικής Έρευνας για την Αληθινή Φύση της Συνείδησης, που είναι (η Συνείδηση) η Αρχή και το Τέλος των Πάντων, το Α και το Ω.

Από την Βαθύτερη Οντολογική Ενότητα της Συνείδησης Εκκινούν Όλα και Εδώ Καταλήγουν. 

Η Πραγματική Γνωστική Ενότητα του Παντός (το Όλον) Αποτελεί την Αληθινή Αντιληπτική Βάση κάθε Αντιληπτικής Διαφοροποίησης, κάθε Υποκειμενικής Θεώρησης και κάθε αντικειμενικού φαινομένου. Το «πως» αναπτύσσονται όλα αυτά είναι ακριβώς η «ιστορία της δημιουργίας».

Η Βαθιά Συναίσθηση της Ενότητας του Παντός, των Πάντων, η Κατανόηση της Αντικειμενικής Φύσης της Συνείδησης, Οδηγεί στην Αφυπνισμένη Συμπόρευση με το Αρχαίο Ρεύμα της Ζωής, όπου Όλα αναπτύσσονται μόνα τους. Χωρίς καμία παρέμβαση, καμία διαστρέβλωση, σε πλήρη Αρμονία του Φωτός με την Σκιά. Κι αυτό είναι η Υπέρτατη Αρετή, ο Υπέρτατος Νόμος της Ζωής, η Ορθή Δράση κι η Ελεύθερη Εμπειρία του γίγνεσθαι.

Από τα Αρχαία Χρόνια, στην Εσωτερική Παράδοση (σε όλες τις Τοπικές Εκφάνσεις της, σε όλες τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές εξωτερικεύσεις της) θεωρούσαμε το Θερινό Ηλιοστάσιο σαν κατάλληλη (συμβολική) εποχή για την Μύηση των ώριμων ανθρώπων (που είχαν ως ένα σημείο ολοκληρώσει την κοινωνική ζωή τους, με την εργασία, με την οικογένεια, με την εξωτερική ζωή), δηλαδή των ανθρώπων που βρίσκονταν στο «θερινό ηλιοστάσιο» της ζωής τους. Αυτή η Αρχική Σημαντική Μύηση είναι πάντα η Πύλη για την Μεγάλη Μύηση του Φθινοπώρου που Οδηγεί πέρα από την υποκειμενική συνείδηση στην Αντικειμενική Μη-δυαδική Συνείδηση, στο «Όριο» Διαχωρισμού ανάμεσα στους Κατώτερους Κόσμους και τους Ανώτερους Ουρανούς της Ύπαρξης, στα Ηλύσια Πεδία, που οι Μυημένοι του Φθινοπώρου μπορούν να βιώσουν «εν ζωή».

Το «περιεχόμενο» της Θερινής Μύησης είναι λοιπόν, εκ των πραγμάτων η Αναζήτηση, η Κατανόηση κι η Βίωση της Αληθινής Ουσίας, η Αυτοσυνειδησία, η Επίγνωση του Υπαρξιακού Πυρήνα μας, η Τοπική εξωτερίκευσή μας κι η «Σχέση» μας με το εξωτερικό σώμα και τον κόσμο των αντικειμένων.

Αυτή ακριβώς η Γνωσιακή Βάση, η Εμπειρία της Ύπαρξης («Είμαι Συνείδηση», ενσωματωμένη, εδώ, τώρα), αποτελεί το Απαραίτητο Θεμέλιο για κάθε Πνευματική Ανάπτυξη. Για αυτό η Μύηση του Θέρους είναι τόσο σημαντική.

…..

Έξω από την Εσωτερική Παράδοση, στην οποία λίγοι άνθρωποι έχουν «πρόσβαση», γίνεται, όπως και να έχει, κατανοητό, ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε την άγνοιά μας, αν δεν «ξυπνήσουμε» από τον λήθαργο της ζωής και δεν αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε και να ερευνούμε δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα από το «ζώο» στην ζωή. Μια ευκαιρία, μια Διέξοδος, η αρχή της Ανάδυσης στην Αλήθεια, αυτό είναι το πραγματικό νόημα του Θερινού Ηλιοστασίου.

Η Αυτογνωσία, όπως την έχουμε περιγράψει πολλές φορές στις ομιλίες και τις δημοσιεύσεις μας είναι η αρχή της Αληθινής Ζωής, η Είσοδος στο «Βασίλειο της Πραγματικότητας». Μακάριοι όσοι Διαβαίνουν την Πύλη.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Our Prayer

In the Kingdom of the Real

 

In the realm of the Kingdom of the Real, where the boundaries of consciousness dissolve and the oneness of existence prevails, I offer a prayer, a sacred invocation to the depths of the universe:

 

Oh, Divine Mystery, eternal and boundless,

In the silence of my being, I seek your presence,

A presence that transcends the illusions of duality,

Guide me to the truth of oneness, the essence of reality.

 

In this journey of awakening, I surrender my limitations,

As I abandon the trappings of the subjective self,

May my perception be cleansed, my understanding expanded,

Reveal to me the inner realms, the depths of existence untapped.

 

Grant me the grace to perceive beyond the veils of ignorance,

To witness the light of understanding that dispels the darkness,

In this unfoldment of consciousness, let me behold the unity,

The interconnectedness of all beings, an eternal tapestry.

 

For within this expansive perception, I recognize the sacredness,

Of every personal expression, every manifestation in form,

The body becomes a vessel, a temple of divine manifestation,

A conduit for the universal life to flow and transform.

 

As I deepen my connection with the universal life force,

I realize the impermanence of the external world's allure,

The true essence lies in the oneness that pervades all existence,

In this realization, I embark on the journey to the inner pure.

 

In the inner world, perception transcends its former limitations,

Becoming a mirror, reflecting reality with pristine purity,

In this state of stillness, I commune with the divine depth,

Experiencing the fullness of awakening, a profound unity.

 

Oh, Living Mystery, the source of all creation,

In this sacred union, I dissolve into your divine embrace,

Beyond the realms of perception, existence transcended,

I merge with the eternal truth, the boundless cosmic grace.

 

May the wisdom of the ages guide my path,

As I navigate the intricate tapestry of life,

Grant me the clarity to perceive the hidden truths,

And the courage to embody them, free from strife.

 

In humble reverence, I offer this prayer,

To the vastness of the universe, the realm of the Real,

May my journey continue, ever unfolding,

In harmony with the cosmic dance's sacred appeal.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Read Related Articles

FACEBOOK

MEDIUM

MEDIUM
Daily Metaphysics Articles

QUORA

QUORA
Daily Metaphysics Questions & Answers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Religious Philosophy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Books Preview

Books Preview
Preview of "Esoterism Academy Foundation" books
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esoterism Academy Magazine

Esoterism Academy Magazine
All Academy Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Religious Philosophy Magazine

Religious Philosophy Magazine
All Medium Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Philosophical Contemplations Magazine

Philosophical Contemplations Magazine
All Tmblr Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quotes

Constantinos’s quotes


"A "Soul" that out of ignorance keeps making mistakes is like a wounded bird with helpless wings that cannot fly high in the sky."— Constantinos Prokopiou

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Tree of Life, Knowledge, Self-Knowledge

The Tree of Life, Knowledge, Self-Knowledge
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

The Essence of True Meditation: Embracing Stillness in the Present Moment

 

Introduction:

In our fast-paced and hectic lives, finding moments of stillness and inner peace becomes increasingly important. True meditation offers a gateway to a state of being that transcends mere action or activity. It is a profound experience of absolute stillness and pure presence, where we exist and perceive without being dependent on external stimuli or the content of our thoughts. In this blog post, we will explore the essence of true meditation and how it can bring us closer to a deeper sense of freedom and self-awareness.

 

The Nature of True Meditation:

1. Beyond Processes and Techniques:

   - True meditation is not a process or technique to be mastered. It is a state of being that is inherent within each of us.

   - It transcends any path or effort, as it is the ultimate end of all internal and external processes.

   - There is no specific way to reach true meditation, as it is already present within us. It is a matter of returning to our natural state of stillness and presence.

 

2. Absolute Stillness and Pure Presence:

   - True meditation is characterized by a profound stillness that goes beyond the ceaseless chatter of the mind.

   - It is a state where we exist and perceive without being entangled in the constant evaluation and judgment of our thoughts.

   - In this state, we touch the timeless and experience a taste of true freedom.

 

3. Reconnecting with Essence:

   - By resting in the present moment and releasing the compulsion to interpret, we reconnect with our essence.

   - In this space of pure presence, we tap into a deeper sense of self-awareness and open ourselves to boundless possibilities.

   - True meditation allows us to transcend limitations and experience a state of wakefulness, awareness, and freedom.

 

Embracing True Meditation in Daily Life:

1. Cultivating Moments of Stillness:

   - Incorporate short meditation breaks throughout your day, even if it's just a few minutes of consciously focusing on your breath or observing your surroundings.

   - Find a quiet and peaceful space where you can retreat to when needed, allowing yourself to reconnect with the stillness within.

 

2. Letting Go of Judgment:

   - Practice observing your thoughts without attaching judgments or meanings to them.

   - Recognize that perspectives are subjective and that no single thought can fully encapsulate the wholeness of life.

 

3. Embracing the Present Moment:

   - Shift your focus from dwelling on the past or worrying about the future to fully experiencing the present moment.

   - Engage in activities mindfully, giving your full attention to each action and savoring the richness of the present experience.

 

Conclusion:

True meditation is a journey into stillness and presence, a state of being that transcends the limitations of the thinking mind. By embracing moments of stillness and reconnecting with our essence, we can experience true freedom and self-awareness. Through regular practice and a conscious effort to live in the present moment, we can integrate the essence of true meditation into our daily lives, bringing about a deeper sense of peace and fulfillment.

 

What is Enlightenment

What do the Wise Men mean by Enlightenment?

How does the Enlightened, Full Perception of Reality differ from what we all normally perceive?

There is a difference? Or are these all fairy tales?

There is a difference. And can someone distinguish it.

1. Enlightened Perception is objective activity. There is a Clear, Unseen Presence. There is no observer, no self. Things are "remote". Everything works by itself. There is complete silence, tranquility.

2. The "Presence" of an Observer, who objectively sees what is happening, without participating, is not Enlightenment, it is Disciplined Enlightenment. It is not a Pure State but slightly adulterated by the "Presence" of the Observer.

3. Most of us humans have a strong presence, a formed ego, a constant flow of thought, feelings and sensations. We strongly distort the perception of reality. We are actually daydreaming. We may have the impression that we are awake, present, mentally active, think that we understand reality, but unfortunately we are inside the thought, inside the dream.

In conclusion, there are gradations in the perception of reality. Most situations are adulterated, with the least or most presence of individuality. The Path to Full Perception is precisely the liberation from all factors that distort our perception

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Email us [email protected]

Name

Email *

Message *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~