ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Συνείδηση και Χρόνος

 

Η συνείδηση, η συνειδητότητα, υφίσταται μόνο στο παρόν... μπορεί να μετακινηθεί μόνο μέσα στο χώρο. Χρόνος δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο «παρόν που ρέει». Το παρελθόν είναι απλά καταγραμμένη μνήμη. Το μέλλον είναι μόνο φαντασία.Αυτός που Αντιλαμβάνεται τι είναι η κίνηση, τι «μένει» από την κίνηση, έχει Ανακαλύψει το Μυστικό της Ύπαρξης.

 

Το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο «Discovery Channel» στην εκπομπή του, της 9/5/2010, με τίτλο «Στο Σύμπαν με τον Στίβεν Χόκινγκ», ασχολείται με την πιθανότητα ενός ταξιδιού στο χρόνο... Γίνεται μάλιστα αναφορά στην θεωρία του Αϊνστάιν και την φυσική έννοια της «Γέφυρας Αϊνστάιν-Ρόζεν» (1935)... Την δυνατότητα ενός τέτοιου ταξιδιού υποστηρίζουν και Ρώσοι μαθηματικοί επιστήμονες (Αρέφεβα, Βόλοβιτς)...

Δεν καταλαβαίνουμε αν πρόκειται για «επιστημονική ανοησία» ή αν πρόκειται για ανοησία που επικαλείται μία «δήθεν επιστήμη»... Για να σεβαστούμε τον Χόκινγκ και τους άλλους επιστήμονες θα πρέπει πρώτα αυτοί οι ίδιοι να σέβονται τον εαυτό τους, το επιστημονικό κύρος τους, και την σοβαρότητά τους... Κι αυτοί (δεν ξέρουμε για ποιο λόγο) δεν το κάνουν... Ίσως τέτοιου είδους «επιστήμονες» θα πρέπει να μετακινηθούν από τις πανεπιστημιακές έδρες τους, στην βιομηχανία του Χόλυγουντ…

Αγαπητοί κύριοι («επιστήμονες»), ο χωρόχρονος που μπορείτε να αντιληφθείτε είναι μία «σύνθετη αντίληψη», όπου το πρώτο συνθετικό είναι η συνειδητότητα και το δεύτερο το αντικειμενικό σύμπαν. Με άλλα λόγια πρόκειται για «αντιληπτικό μέγεθος» κι όχι για αντικειμενική, ανεξάρτητη πραγματικότητα. Η συνειδητότητα υφίσταται μόνο στο παρόν... μπορεί να μετακινηθεί μόνο μέσα στο χώρο. Χρόνος δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο «παρόν που ρέει». Το παρελθόν είναι απλά καταγραμμένη μνήμη. Το μέλλον είναι μόνο φαντασία. Δεν υπάρχει χρόνος, για ποιο ταξίδι στο χρόνο μιλάνε;

Προφανώς οι «επιστήμονες» δεν εκφράζονται προσεκτικά. Ταξίδι στον χωρόχρονο εννοούν, αλλά ποιο χωρόχρονο. Η έξοδος από ένα «τοπικό σύστημα» (όπως για παράδειγμα, το ηλιακό σύστημα, ο πλανήτης γη) και η μετακίνηση σε ένα άλλο «τοπικό σύστημα» (στην άλλη άκρη του σύμπαντος), είναι επιστημονική φαντασία. Δεν μπορούν να κατασκευαστούν τα τεχνικά μέσα. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι αυτό γίνεται (που δεν γίνεται), η συνειδητότητα (ο άνθρωπος) που θα μεταφερθεί σε άλλο «τοπικό σύστημα» και θα επιστρέψει πάλι στο «τοπικό σύστημα» της γης, θα βρίσκεται πάντα στο παρόν κι ο χρόνος θα κυλά κανονικά γι’ αυτόν. «Επιστρέφοντας» θα διαπιστώσει ότι στο «τοπικό σύστημα» της γης έχει περάσει περισσότερος χρόνος... Και τι αποδεικνύει αυτό; Τίποτα! Η συστολή ή η διαστολή του χρόνου με την μετακίνηση στα διάφορα «τοπικά συστήματα» δεν αποδεικνύει τίποτα, ούτε έχει καμία πρακτική χρησιμότητα.

Η συνειδητότητα υπάρχει και ζει στο παρόν που ρέει. Δεν υπάρχει χρόνος (με την έννοια μίας ακολουθίας, παρελθόν-παρόν-μέλλον, αυτό είναι μία νοητική κατασκευή), για να μετακινηθεί στο χρόνο... Ούτε η μεταφορά (με την ταχύτητα του φωτός ή μεγαλύτερη;) από τον ένα χωρόχρονο στον άλλο αλλάζει την φύση της συνειδητότητας που έχουμε για τον κόσμο. Απλά, οι «επιστήμονες» προσπαθούν να συγκρίνουν ένα χωροχρονικό σύστημα με ένα άλλο. Υπάρχουν αναλογίες και γίνονται συγκρίσεις. Για κάθε χωροχρονικό σύστημα, καθ’ εαυτό, ο χρόνος (το παρόν) ρέει το ίδιο. Συγκρίνοντάς τα βλέπουμε, (όταν τα βλέπουμε ταυτόχρονα), ότι ρέει διαφορετικά στο ένα σύστημα από ό,τι στο άλλο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορούμε να συσχετίσουμε (να αναμείξουμε) δύο συστήματα, ή να επωφεληθούμε από την παράλληλη ύπαρξη πολλών τοπικών συστημάτων...

Είτε το θέλουμε, είτε όχι, υπάρχει πάντα η συνειδητότητα πίσω από τον αντικειμενικό κόσμο. Η συνειδητότητα έχει νόημα (σαν αντίληψη της ύπαρξης), αλλά ένας αντικειμενικός κόσμος χωρίς κάποια συνειδητότητα να τον αντιλαμβάνεται δεν έχει νόημα... Η συνειδητότητα αναδύεται σε θεμέλιο της ύπαρξης, αλλά ο αντικειμενικός κόσμος έχει νόημα μόνο σαν περιεχόμενο κάποιας συνειδητότητας... Η «ανάδυση» της συνειδητότητας από μία υλική οργανική βάση είναι νοητικός μύθος... Αντίθετα είναι πολύ πιο λογικό να ερμηνεύσουμε την προέλευση της ύλης από «κάποια» πνευματική (μεταφυσική) ενέργεια...

Η μόνη μετακίνηση, αγαπητοί φίλοι, που μπορεί να κάνει η συνειδητότητα είναι όχι στον αντικειμενικό κόσμο, στο χρόνο (που δεν υπάρχει), ή στον χώρο (που δεν χρησιμεύει σε τίποτα), αλλά εσωτερικά... Κατανοώντας η συνείδηση την σχέση της με την ύλη (που είναι ένα υποπροϊόν της) μπορεί να απελευθερωθεί προς το Εσωτερικό Σύμπαν, προς τον «μεταφυσικό χώρο» της συνειδητότητας... κι εδώ μπαίνουμε στο χώρο της «θρησκευτικής φαντασίας»... Είναι ελάχιστοι αυτοί που διερεύνησαν αυτό τον «μεταφυσικό χώρο»... οι περισσότεροι ακολουθούν απλά νοητικές θεωρίες...


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~