ESOTERISM ACADEMY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ / Ζωή

 

Εντός του Ενιαίου Χώρου της Συνείδησης, της Ζωής υπάρχουν «Δυνάμει» όλες οι δυνατότητες, όλες οι προοπτικές... Η Ζωή μετασχηματίζεται... Η Ζωή δεν έχει τέλος... Η Ζωή είναι η Απόλυτη Ελευθερία...

Η Συνείδηση, σαν Ενιαίος Χώρος, που συμπεριλαμβάνει τα πάντα, είναι η Πηγή, η Βάση, και το Κέντρο Αναφοράς της ζωής, της αντίληψης του να ζεις, και των ποικίλων εμπειριών...

Η Ζωή με αυτή την έννοια (όταν αναφέρεται στην Συνείδηση), δεν έχει αρχή, ούτε τέλος, ούτε όρια, μολονότι περιορίζεται σε «αντιλήψεις»...

Η Ζωή έχει πολλά πεδία, επίπεδα και μία απέραντη ποικιλία εκφράσεων...

Μία τέτοια αντίληψη... της Συνείδησης σαν Ενός, Ανοιχτού, Δυναμικού, Χώρου, εντός του Οποίου μπορεί να εξελιχθεί οποιαδήποτε «περιορισμένη» συνείδηση... και της Ζωής, σαν μίας απέραντης ποικιλίας βιωμάτων , που δεν περιορίζεται στα άμεσα αντιληπτό, αλλά επεκτείνεται δυναμικά σε όλους τους χώρους του Υπερβατικού... μας οδηγεί στο να «ταυτίσουμε» τελικά την έννοια της Ζωής με την «Παρουσία της Συνείδησης»... Τελικά Ζωή, είναι η Ζωή της Συνείδησης, κι όχι οι εσωτερικές ή εξωτερικές, εμπειρίες... Με άλλα λόγια η Ζωή αναφέρεται σε Αυτό που Βιώνει, κι όχι στα βιώματα... Αυτό μεταθέτει την Αξία της Ζωής, στην Ποιότητα Αυτού που Βιώνει, κι όχι στα εξωτερικά γεγονότα...

Η Συνειδητότητα, η αντίληψη που συγκροτείται, και πορεύεται, μέσα στο χώρο της ύπαρξης, δημιουργεί μέσα από το τεράστιο χάος των εμπειριών το προσωπικό βίωμα. Οι δυνατότητες, είναι θεωρητικά άπειρες. Η Συνειδητότητα είναι ένας ενιαίος χώρος που δεν «εξελίσσεται» σαν παρουσία, αλλά αλλάζει συνεχώς «περιεχόμενο». Έτσι προκύπτει η διαφοροποίηση...

Μία Συνειδητότητα «αφυπνισμένη» λειτουργεί σαν καθρέφτης. Αντανακλά ό,τι συμβαίνει (και στο επίπεδο της ύπαρξης, και στο επίπεδο της διανόησης, και στο επίπεδο της αντίληψης του εξωτερικού κόσμου) το γεγονός όπως είναι, αυτό το ίδιο, όχι παραποιημένο, από προσωπική επεξεργασία, από προσωπικές επιλογές. Αντανακλά όλα, όσα συμβαίνουν, χωρίς να αυτοματοποιεί την αντίληψη. Δεν χάνει το κόσμο, απορροφούμενη στο «ιδιαίτερο»...

Η συνηθισμένη συνειδητότητα όμως «οικοδομεί» την πραγματικότητα σύμφωνα με πρότυπα αντίληψης, σύμφωνα με κατηγορίες αντίληψης, σύμφωνα με προσωπικές επιλογές.... Αυτοματοποιεί την αντίληψη μεταθέτοντας την προσοχή μόνο σε ότι είναι «καινούργιο», διαφορετικό» από τον γνωστό αυτοματοποιημένο κόσμο... Απορροφάται συχνά στο ιδιαίτερο, σε προσωπικές ενασχολήσεις... Αποτελεί έτσι ένα ρεύμα συνειδητότητας που ρέει σε μία κατάσταση, μισο-ξύπνιου, μισο-ύπνου... μέσα στο χάος της ζωής...

Ανάλογα που θέτει η Συνείδηση το κέντρο βάρους της συνειδητότητας, ανάλογα με το που συγκεντρώνεται, και πως συγκροτεί τις εμπειρίες, υπάρχουν σχηματικά διάφορες ποιότητες ζωής.

Όταν η Συνείδηση «αφυπνίζεται» και μεταθέτει τη συνειδητότητα προς το Ίδιο Είναι (κι όχι στο «περιεχόμενο», στα βιώματα, στα γεγονότα) η Ζωή, Αναδύεται, Βυθίζεται κι Απλώνεται στο Άπειρο... Αυτή είναι μία Κατάσταση ανώτερης επίγνωσης εντός της οποίας υπάρχει Ενότητα της ύπαρξης, όπου το Υπερβατικό υπερβαίνει αλλά αγκαλιάζει και αφομοιώνει το «φυσικό»...

Όταν μία τέτοια Συνείδηση είναι «εδώ», λειτουργεί ελεύθερα, αντιλαμβάνεται προς «όλες τις κατευθύνσεις», χωρίς να σταματά (να χρονοτριβεί) πουθενά. Ακόμα κι όταν ασχολείται με το ιδιαίτερο δεν χάνει το κόσμο... Έχει ένα μέγιστο ποσό αντίληψης και αντίδρασης.

Όταν η Συνείδηση λειτουργεί μηχανικά, προσωπικά, αυτοματοποιημένα, απορροφιέται, απομονώνεται από τα υπόλοιπα συμβάντα και βυθίζεται σε μία πολύ προσωπική εμπειρία...

Σε αυτή την κατάσταση του παγκόσμιου «ύπνου» λειτουργεί η ανθρωπότητα...

Εντός του Ενιαίου Χώρου της Συνείδησης, της Ζωής υπάρχουν «Δυνάμει» όλες οι δυνατότητες, όλες οι προοπτικές... Η Ζωή μετασχηματίζεται... Η Ζωή δεν έχει τέλος... Η Ζωή είναι η Απόλυτη Ελευθερία...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.

Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:

1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)

2. AWARENESS (Εγρήγορση)

3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)

4. AWAKENING (Αφύπνιση)

Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ο Δεκάλογος

 

1. Υπάρχει μόνο Μία Αληθινή, Πραγματική Εξουσία, Αυτή της Θείας Φύσης που Αγκαλιάζει τα Πάντα κι είναι η Βαθύτερη Εσώτερη Φύση των Πάντων.

2. Η Θεία Φύση Εκπροσωπείται Μόνον από την Ίδια την Αληθινή Φύση των Πάντων, που κρύβεται στο Βάθος όλων των όντων. Δεν υπάρχουν άλλοι «εκπρόσωποι» ή «αντιπρόσωποι» της Θείας Ουσίας. Όλοι αυτοί που δηλώνουν «εκπρόσωποι» του Απόλυτου (του Θεού, ή όπως αλλιώς το ονομάζουν) είναι ψεύτες, απατεώνες και βρώμικοι ειδωλολάτρες.

3. Όλες οι ανθρώπινες εξουσίες που έρχονται σε αντίθεση με το Θείο Φυσικό Δίκαιο είναι ανάξιες σεβασμού. Ο Ηθικός άνθρωπος όχι μόνο δεν οφείλει υπακοή σε διεφθαρμένες εξουσίες αλλά Οφείλει να Πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις για την Αποκατάσταση του Δικαίου.

4. Στον Πλανήτη Γη επικρατεί Σκοτάδι κι είναι οι άνθρωποι της Σκιάς που κυριαρχούν. Οφείλεις να αποφεύγεις την βρώμικη κοινωνία, τους μολυσμένους ανθρώπους και την τυφλή ζωή των δούλων.

5.  Όταν Ακολουθείς το Φως Είσαι Φως, δεν μπορείς να έχεις σχέση ούτε με το Σκοτάδι, ούτε με τους σκοτεινούς ανθρώπους, ούτε με τις ταπεινές δραστηριότητές τους. Διατήρησε τον Εαυτό σου Καθαρό.

6. Ο Δρόμος της Αλήθειας οδηγεί μακριά από τον ανθρώπινο «πολιτισμό», της διαμάχης, των συγκρούσεων και του αθώου αίματος. Όλες οι πληροφορίες των ανθρώπων είναι κατασκευασμένες, ψεύτικες και άχρηστες, δεν οδηγούν στην Αλήθεια. Αν θες να βρεις την Αλήθεια δεν θα την βρεις μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, στην εκπαίδευση των δούλων και στην διανοητική σύγχυση των τυφλών που περιπλανιούνται στα σκοτάδια της ζωώδους φύσης τους.

7. Το Αληθινό Φως είναι Μέσα σου, στο πιο Ιερό Μέρος της Ύπαρξής σου. Μόνο όταν Αφυπνιστείς στον Ιερό Χώρο θα Δεις την Πραγματικότητα και τον κόσμο και τα πράγματα στις πραγματικές διαστάσεις τους.

8. Είσαι το Άχρονο, το Υπερβατικό, το Αθάνατο. Όχι επειδή σου το λέει κάποιος αλλά επειδή μπορείς να το Βιώσεις όταν Περάσεις την Πύλη του Εσωτερικού Κόσμου. Έξω υπάρχει μόνο Σκοτάδι, Σύγχυση και Πόνος.

9. Είσαι Πολεμιστής της Αρετής, των Ανώτερων Αξιών και της Ηθικής Ζωής. Πρέπει να Συντρίψεις κάθε εμπόδιο, καταστάσεις, ανθρώπους, πράγματα, που στέκονται στον Δρόμο σου προς το Φως της Αλήθειας. Δεν υπάρχει λύπηση για τίποτα σκοτεινό ή βρώμικο.

10. Να Θυμάσαι Πάντα πως η Υπέρτατη Αρετή Είναι η Ελευθερία κι ότι οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε θέλει να σε «υποδουλώσει» στο Σκοτάδι, με οποιονδήποτε τρόπο , δεν είναι απλά εχθρός σου, είναι αυτό που πρέπει να συντριβεί, να εξαφανιστεί, να καταλυθεί οριστικά, για να Προχωρήσεις προς την Έξοδο στο Φως.


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEDITATION MUSIC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~