ESOTERISM ACADEMY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ / Ζωή

 

Εντός του Ενιαίου Χώρου της Συνείδησης, της Ζωής υπάρχουν «Δυνάμει» όλες οι δυνατότητες, όλες οι προοπτικές... Η Ζωή μετασχηματίζεται... Η Ζωή δεν έχει τέλος... Η Ζωή είναι η Απόλυτη Ελευθερία...

Η Συνείδηση, σαν Ενιαίος Χώρος, που συμπεριλαμβάνει τα πάντα, είναι η Πηγή, η Βάση, και το Κέντρο Αναφοράς της ζωής, της αντίληψης του να ζεις, και των ποικίλων εμπειριών...

Η Ζωή με αυτή την έννοια (όταν αναφέρεται στην Συνείδηση), δεν έχει αρχή, ούτε τέλος, ούτε όρια, μολονότι περιορίζεται σε «αντιλήψεις»...

Η Ζωή έχει πολλά πεδία, επίπεδα και μία απέραντη ποικιλία εκφράσεων...

Μία τέτοια αντίληψη... της Συνείδησης σαν Ενός, Ανοιχτού, Δυναμικού, Χώρου, εντός του Οποίου μπορεί να εξελιχθεί οποιαδήποτε «περιορισμένη» συνείδηση... και της Ζωής, σαν μίας απέραντης ποικιλίας βιωμάτων , που δεν περιορίζεται στα άμεσα αντιληπτό, αλλά επεκτείνεται δυναμικά σε όλους τους χώρους του Υπερβατικού... μας οδηγεί στο να «ταυτίσουμε» τελικά την έννοια της Ζωής με την «Παρουσία της Συνείδησης»... Τελικά Ζωή, είναι η Ζωή της Συνείδησης, κι όχι οι εσωτερικές ή εξωτερικές, εμπειρίες... Με άλλα λόγια η Ζωή αναφέρεται σε Αυτό που Βιώνει, κι όχι στα βιώματα... Αυτό μεταθέτει την Αξία της Ζωής, στην Ποιότητα Αυτού που Βιώνει, κι όχι στα εξωτερικά γεγονότα...

Η Συνειδητότητα, η αντίληψη που συγκροτείται, και πορεύεται, μέσα στο χώρο της ύπαρξης, δημιουργεί μέσα από το τεράστιο χάος των εμπειριών το προσωπικό βίωμα. Οι δυνατότητες, είναι θεωρητικά άπειρες. Η Συνειδητότητα είναι ένας ενιαίος χώρος που δεν «εξελίσσεται» σαν παρουσία, αλλά αλλάζει συνεχώς «περιεχόμενο». Έτσι προκύπτει η διαφοροποίηση...

Μία Συνειδητότητα «αφυπνισμένη» λειτουργεί σαν καθρέφτης. Αντανακλά ό,τι συμβαίνει (και στο επίπεδο της ύπαρξης, και στο επίπεδο της διανόησης, και στο επίπεδο της αντίληψης του εξωτερικού κόσμου) το γεγονός όπως είναι, αυτό το ίδιο, όχι παραποιημένο, από προσωπική επεξεργασία, από προσωπικές επιλογές. Αντανακλά όλα, όσα συμβαίνουν, χωρίς να αυτοματοποιεί την αντίληψη. Δεν χάνει το κόσμο, απορροφούμενη στο «ιδιαίτερο»...

Η συνηθισμένη συνειδητότητα όμως «οικοδομεί» την πραγματικότητα σύμφωνα με πρότυπα αντίληψης, σύμφωνα με κατηγορίες αντίληψης, σύμφωνα με προσωπικές επιλογές.... Αυτοματοποιεί την αντίληψη μεταθέτοντας την προσοχή μόνο σε ότι είναι «καινούργιο», διαφορετικό» από τον γνωστό αυτοματοποιημένο κόσμο... Απορροφάται συχνά στο ιδιαίτερο, σε προσωπικές ενασχολήσεις... Αποτελεί έτσι ένα ρεύμα συνειδητότητας που ρέει σε μία κατάσταση, μισο-ξύπνιου, μισο-ύπνου... μέσα στο χάος της ζωής...

Ανάλογα που θέτει η Συνείδηση το κέντρο βάρους της συνειδητότητας, ανάλογα με το που συγκεντρώνεται, και πως συγκροτεί τις εμπειρίες, υπάρχουν σχηματικά διάφορες ποιότητες ζωής.

Όταν η Συνείδηση «αφυπνίζεται» και μεταθέτει τη συνειδητότητα προς το Ίδιο Είναι (κι όχι στο «περιεχόμενο», στα βιώματα, στα γεγονότα) η Ζωή, Αναδύεται, Βυθίζεται κι Απλώνεται στο Άπειρο... Αυτή είναι μία Κατάσταση ανώτερης επίγνωσης εντός της οποίας υπάρχει Ενότητα της ύπαρξης, όπου το Υπερβατικό υπερβαίνει αλλά αγκαλιάζει και αφομοιώνει το «φυσικό»...

Όταν μία τέτοια Συνείδηση είναι «εδώ», λειτουργεί ελεύθερα, αντιλαμβάνεται προς «όλες τις κατευθύνσεις», χωρίς να σταματά (να χρονοτριβεί) πουθενά. Ακόμα κι όταν ασχολείται με το ιδιαίτερο δεν χάνει το κόσμο... Έχει ένα μέγιστο ποσό αντίληψης και αντίδρασης.

Όταν η Συνείδηση λειτουργεί μηχανικά, προσωπικά, αυτοματοποιημένα, απορροφιέται, απομονώνεται από τα υπόλοιπα συμβάντα και βυθίζεται σε μία πολύ προσωπική εμπειρία...

Σε αυτή την κατάσταση του παγκόσμιου «ύπνου» λειτουργεί η ανθρωπότητα...

Εντός του Ενιαίου Χώρου της Συνείδησης, της Ζωής υπάρχουν «Δυνάμει» όλες οι δυνατότητες, όλες οι προοπτικές... Η Ζωή μετασχηματίζεται... Η Ζωή δεν έχει τέλος... Η Ζωή είναι η Απόλυτη Ελευθερία...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.

Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:

1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)

2. AWARENESS (Εγρήγορση)

3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)

4. AWAKENING (Αφύπνιση)

Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Αληθινός Διαλογισμός

Αληθινός Διαλογισμός
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Μικρές Ηθικές Ιστορίες

Μικρές Ηθικές Ιστορίες
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ο Δεκάλογος

Ο Δεκάλογος
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~