ESOTERISM ACADEMY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Κυριακή 19 Απριλίου 2020

Θεοπτία και Θεογνωσία

Ο πραγματικός χώρος της ζωής, της εμπειρίας, της αλήθειας, είναι μέσα μας... Κι είναι ο χώρος του βιώματος όπου ζούμε διάφορες σχέσεις με την Πραγματικότητα κι όχι ο χώρος της σκέψης όπου απλά «βλέπουμε» την Πραγματικότητα...
Η ανάδυση της συνειδητότητας (μέσα μας) προς τον Θεό, μπορεί να ξεκινά σαν «υποκειμενική εμπειρία» αλλά οδηγεί στην έξοδο από το υποκείμενο, προς τον Θεό. Στο τέλος κάθε αληθινής πνευματικής προσπάθειας αφήνουμε τον εαυτό μας πίσω, για να συναντήσουμε τον Θεό...
Οι άνθρωποι που έχουν μία πιο ευρεία εμπειρία της Πραγματικότητας (μία «ανώτερη εμπειρία»)... κατανοούν ότι η Αντικειμενικότητα του Βιώματος βρίσκεται όχι στον εαυτό τους, στα μέσα τους, στον τρόπο τους... αλλά στο ίδιο το Βίωμα.
Το υποκείμενο υφίσταται μία βαθμιαία, φυσική αλλά τρομακτική μεταμόρφωση, σε σχέση με τον συνηθισμένο άνθρωπο... ( ο μεταμορφωμένος άνθρωπος απέχει τόσο από τον συνηθισμένο άνθρωπο... όσο ο άνθρωπος από τα άλλα πρωτεύοντα ζώα... όσο κι αν αυτό ακούγεται άσχημο για τον άνθρωπο... επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη η προοπτική εξέλιξης του ανθρώπου που ανοίγεται μπροστά του...)...
Η αντίληψη της Αντικειμενικότητας, μετατοπίζεται από την ατομική εμπειρία, προς Αυτό που Βιώνεται... προς τον Θεό... κι Αυτό Είναι Μία Ευρύτερη Πραγματικότητα, που ξεφεύγει από τον έλεγχό μας...
Αν λοιπόν όλα τα «υποκείμενα» που μετέχουν σε μία τέτοια εμπειρία, «υποχωρούν» για να Αναδυθεί Αυτό Το Άλλο, τότε γίνεται κατανοητό γιατί η Πραγματικότητα Είναι Μόνο ο Θεός...
Η νέα αυτή αντίληψη, αν και «ατομική» είναι σε συνεχή επικοινωνία με Κάτι Ευρύτερο, με τον Θεό... Είναι ένα νέο είδος συνείδησης, μία «νέα συνείδηση»...
Η «νέα συνείδηση» είναι συνείδηση του Όλου μέσα στο Οποίο περιεχόμαστε. Καθώς η συνείδηση έχει αναδυθεί προς τον πνευματικό χώρο κι έχει απελευθερωθεί από την απορροφητική σύνδεση με το σώμα (με τον εγκέφαλο), «έρχονται πληροφορίες» από το Περιέχον Όλο (την Θεία Πραγματικότητα, το Θεό) με τρόπο άμεσο, εξωδιανοητικό...
Ο άνθρωπος (η Συνείδηση) νοιώθει να ξεπερνά τα όρια του εαυτού (του ψυχοβιολογικού όλου), απλώνεται προς τα έξω, προς το άπειρο, στον πνευματικό χώρο... Αρπάζεται προς το Όλον, που Απλώνεται Παντού και Πληροί τα Πάντα... κι ο άνθρωπος νοιώθει σαν να «αιωρείται»... ενώ συχνά χάνεται η αίσθηση του γήινου χρόνου...
Στην πραγματικότητα όλα αυτά κι άλλα πολλά που βιώνουμε (και που για κάποιους είναι μυστικά βιώματα, που δέχονται διάφορες ερμηνείες) είναι απόλυτα φυσικά... Απλά οι πληροφορίες φτάνουν στην Συνείδηση και από το Περιέχον Όλο (τον Θεό) και από το σώμα μας (τον εγκέφαλο, το σώμα, το κόσμο)... Ο άνθρωπος είναι και εκτός σώματος και εντός σώματος ταυτόχρονα (αλλά και μόνο εκτός σώματος, όταν αρπάζεται προς τον Θεό... αλλά και μόνο εντός σώματος όταν είναι πνευματικά τυφλός...)... Βέβαια ο ανθρώπινος εγκέφαλος αδυνατεί να ερμηνεύσει και να κωδικοποιήσει πληροφορίες που έρχονται από έξω, από τον πνευματικό, υπερβατικό, περιβάλλοντα και Περιέχοντα τα πάντα Χώρο (δηλαδή την Θεία Πραγματικότητα, τον Θεό), σε λογικά νοήματα, λογικές προτάσεις και λογικές εξηγήσεις...
Το ζήτημα όμως δεν είναι εδώ, να δώσουμε ερμηνείες... Απλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι τελικά η Επαφή με τον Θεό, η Θεοπτία, είναι Εμπειρία (κάτι που ζούμε) και η Αληθινή Θεογνωσία (η όποια «Θεογνωσία» αποκομίζουμε από την Εμπειρία), είναι καθαρά βιωματική...
Το Αληθινό Σύμπαν βρίσκεται Εντός μας, όπως και το μονοπάτι και η πορεία, κι ο Θεός, κι η Ζωή, κι η μεταμόρφωση του ανθρώπου... Μακάριοι όσοι βρίσκουν μέσα τους το «ουράνιο μονοπάτι» που οδηγεί στον Ζωντανό Θεό, στην Θεία Πραγματικότητα, στην Αληθινή Ζωή...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.

Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:

1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)

2. AWARENESS (Εγρήγορση)

3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)

4. AWAKENING (Αφύπνιση)

Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ο Δεκάλογος

 

1. Υπάρχει μόνο Μία Αληθινή, Πραγματική Εξουσία, Αυτή της Θείας Φύσης που Αγκαλιάζει τα Πάντα κι είναι η Βαθύτερη Εσώτερη Φύση των Πάντων.

2. Η Θεία Φύση Εκπροσωπείται Μόνον από την Ίδια την Αληθινή Φύση των Πάντων, που κρύβεται στο Βάθος όλων των όντων. Δεν υπάρχουν άλλοι «εκπρόσωποι» ή «αντιπρόσωποι» της Θείας Ουσίας. Όλοι αυτοί που δηλώνουν «εκπρόσωποι» του Απόλυτου (του Θεού, ή όπως αλλιώς το ονομάζουν) είναι ψεύτες, απατεώνες και βρώμικοι ειδωλολάτρες.

3. Όλες οι ανθρώπινες εξουσίες που έρχονται σε αντίθεση με το Θείο Φυσικό Δίκαιο είναι ανάξιες σεβασμού. Ο Ηθικός άνθρωπος όχι μόνο δεν οφείλει υπακοή σε διεφθαρμένες εξουσίες αλλά Οφείλει να Πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις για την Αποκατάσταση του Δικαίου.

4. Στον Πλανήτη Γη επικρατεί Σκοτάδι κι είναι οι άνθρωποι της Σκιάς που κυριαρχούν. Οφείλεις να αποφεύγεις την βρώμικη κοινωνία, τους μολυσμένους ανθρώπους και την τυφλή ζωή των δούλων.

5.  Όταν Ακολουθείς το Φως Είσαι Φως, δεν μπορείς να έχεις σχέση ούτε με το Σκοτάδι, ούτε με τους σκοτεινούς ανθρώπους, ούτε με τις ταπεινές δραστηριότητές τους. Διατήρησε τον Εαυτό σου Καθαρό.

6. Ο Δρόμος της Αλήθειας οδηγεί μακριά από τον ανθρώπινο «πολιτισμό», της διαμάχης, των συγκρούσεων και του αθώου αίματος. Όλες οι πληροφορίες των ανθρώπων είναι κατασκευασμένες, ψεύτικες και άχρηστες, δεν οδηγούν στην Αλήθεια. Αν θες να βρεις την Αλήθεια δεν θα την βρεις μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, στην εκπαίδευση των δούλων και στην διανοητική σύγχυση των τυφλών που περιπλανιούνται στα σκοτάδια της ζωώδους φύσης τους.

7. Το Αληθινό Φως είναι Μέσα σου, στο πιο Ιερό Μέρος της Ύπαρξής σου. Μόνο όταν Αφυπνιστείς στον Ιερό Χώρο θα Δεις την Πραγματικότητα και τον κόσμο και τα πράγματα στις πραγματικές διαστάσεις τους.

8. Είσαι το Άχρονο, το Υπερβατικό, το Αθάνατο. Όχι επειδή σου το λέει κάποιος αλλά επειδή μπορείς να το Βιώσεις όταν Περάσεις την Πύλη του Εσωτερικού Κόσμου. Έξω υπάρχει μόνο Σκοτάδι, Σύγχυση και Πόνος.

9. Είσαι Πολεμιστής της Αρετής, των Ανώτερων Αξιών και της Ηθικής Ζωής. Πρέπει να Συντρίψεις κάθε εμπόδιο, καταστάσεις, ανθρώπους, πράγματα, που στέκονται στον Δρόμο σου προς το Φως της Αλήθειας. Δεν υπάρχει λύπηση για τίποτα σκοτεινό ή βρώμικο.

10. Να Θυμάσαι Πάντα πως η Υπέρτατη Αρετή Είναι η Ελευθερία κι ότι οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε θέλει να σε «υποδουλώσει» στο Σκοτάδι, με οποιονδήποτε τρόπο , δεν είναι απλά εχθρός σου, είναι αυτό που πρέπει να συντριβεί, να εξαφανιστεί, να καταλυθεί οριστικά, για να Προχωρήσεις προς την Έξοδο στο Φως.


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEDITATION MUSIC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~