ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Η Οδός της Θεογνωσίας


Σύμφωνα (με την σωστά ερμηνευόμενη) χριστιανική κοσμοθεωρία ο Θεός Είναι ο Ζων, ο Παρών Θεός, το Αντικειμενικό (που Προσεγγίζουμε στο τέλος μίας εσωτερικής, πνευματικής, ολοκλήρωσης...), κι όχι απλά το «έξω» από εμάς... Πως θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε αυτό;
Μέσω της νόησης μπορούμε να δομήσουμε μία Ολόκληρη Δογματική, αλλά αυτό θα είναι μία κατασκευή της νόησης... συλλαμβάνουμε την «έννοια του Θεού»... αλλά αυτό δεν μας φέρνει σε Επαφή με τον Ζωντανό Θεό... «Διαβάζοντας αντικειμενικά» την Ιστορία των Δογμάτων, στους κόλπους του χριστιανισμού (κι όχι μέσα από την «εκκλησιαστική προοπτική») βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές δεν ήταν οι «θεοφόροι πατέρες» που διαμόρφωναν τα πράγματα (αν και πάντα καθοδηγούσαν τους αληθινούς χριστιανούς στην βιωματική προσέγγιση του Θεού)... συνήθως οι εκκλησιαστικές αρχές αποτελούνταν από απλούς διανοούμενους που είχαν μία θεωρητική, νοητική (και μη βιωματική, αληθινά βιωματική) προσέγγιση της θεολογίας, της θεολογικής γνωσιολογίας, και της θέωσης... Έτσι το μόνο που πέτυχαν ήταν να απομακρυνθούν από την πατερική γραμμή, (την Αληθινή Διδασκαλία του Ιησού), να κατασκευάσουν ένα καθαρά θεωρητικό οικοδόμημα με μία «ψευτοχριστιανική κοσμοθεωρία», μία «διανοητική θεολογία», και μία «εξωτερική λατρεία» που δεν σώζει κανέναν... Η επίκληση της πατερικής παράδοσης (του Διονύσιου του Αρεοπαγίτη, του Γρηγόριου του Θεολόγου, του Γρηγόριου Νύσσης, του Μάξιμου, του Συμεών, του Γρηγόριου Παλαμά...)... δεν διασώζει την εκκοσμικευμένη εκκλησία γιατί απλούστατα όλα αυτά που επικαλούνται δεν εφαρμόζονται στην εκκλησία... (ούτε στην ανατολική εκκλησία, ούτε στην δυτική εκκλησία, ούτε στην προτεσταντική εκκλησία)... Ολόκληρη η χριστιανική εκκλησία έχει διολισθήσει στην εκκοσμίκευση...
Εξ’ άλλου δεν μπορούμε να βρούμε τον Θεό σαν το «άμεσα αντικειμενικό» (σαν αντικείμενο της αντίληψης, της αίσθησης...), γιατί τότε ο Θεός καθίσταται «αντικείμενο»...
Ο μόνος δρόμος είναι Εντός της Συνείδησης να Βρούμε το Θεό, το Αληθινά Αντικειμενικό, την Αρχή των πάντων... Όλοι οι πατέρες της ορθοδοξίας υποστηρίζουν ότι αν ο νους (η κυριότερη λειτουργία της ψυχής, η Συνείδηση) δεν γίνει καθαρός άμορφος, ξεπερνώντας όλες τις ποικιλίες των λογισμών, δεν είναι σε θέση να «δει» τον Θεό, Αυτό που Υπάρχει Πραγματικά... Όσο ο νους «διανοείται», συλλαμβάνει την «πραγματικότητα της νόησης», όχι την Αντικειμενική Πραγματικότητα... κι όσο κι αν ψάχνουμε έξω, βρίσκουμε μόνο «αντικείμενα»... Αυτή η Αληθινή Αντικειμενικότητα, δεν είναι «υποκειμενική», γιατί γίνεται αντιληπτή «μέσα στο υποκείμενο» σαν κάτι έξω από εμάς (σαν υπέρβαση του υποκειμένου), αλλά ταυτόχρονα δεν είναι «άμεσα αντικειμενικό», γιατί το αντιλαμβανόμαστε Εντός της Συνείδησης...
Οι Έλληνες πατέρες (δεν μπορούμε να το κρύβουμε), αναθρεμένοι μέσα στην ελληνική φιλοσοφία και χρησιμοποιώντας όρους της ελληνικής φιλοσοφίας, περιέγραψαν τον Θεό (τον Τριαδικό Θεό) περισσότερο σαν Έλληνες παρά σαν Εβραίοι.. Νομίζετε, αγαπητοί φίλοι, ότι το «Αγαθόν» του Πλάτωνα, η το «Ένα» του Πλωτίνου «δείχνει» κάτι άλλο από τον Θεό, το Αληθινά Αντικειμενικό, που εδώ περιγράφεται μέσα από την χριστιανική προοπτική;
Στην πραγματικότητα, τόσο οι χριστιανοί μυστικιστές, (από τον Ιωάννη, τους μαθητές και τους πατέρες μέχρι κάποια σύγχρονα πρόσωπα), όσο και οι Έλληνες μυστικιστές (στα πλαίσια μίας παράδοσης που ξεκινά από την ελληνική θρησκεία, περνά από τον Πλάτωνα, τον Πλωτίνο, και φτάνει, μέσα από διάφορες επιρροές μέχρι σήμερα), μιλούν για το Θεό (σαν την Υπέρτατη Πραγματικότητα) με τον ίδιο τρόπο... Εκεί που οι χριστιανοί «θεολόγοι» διαχωρίζονται είναι στην διερεύνηση και τον ορισμό της ψυχής. Δεν ταυτίζουν την ψυχή με το Όλον αλλά διαχωρίζουν το «κτιστό» από το «Άκτιστο». Οι Έλληνες μυστικιστές και «ταυτίζουν» και «διαχωρίζουν» βιωματικά την ψυχή από το Όλον (είναι καθαρά θέμα περιγραφής).. Το γιατί οι χριστιανοί «θεολόγοι» οδηγήθηκαν σε αυτή την αντίληψη έχει την γνωσιολογική και ιστορική του εξήγηση (αλλά δεν είναι του παρόντος).. Όπως κι αν έχει αυτή η αντίληψη της «διαφοράς» Άκτιστου-κτιστού, «γεφυρώνεται» μέσα σε μία «Σχέση Αγάπης», όπου το «κτιστό» θεώνεται κατά χάρη... Στην πραγματικότητα στο χώρο του βιώματος, δεν υπάρχει «θέση» παρά μόνο για τον Θεό... Όλες οι θεωρητικές, δογματικές, διαφορές, γίνονται στο επίπεδο της περιγραφής, της διανόησης... στο επίπεδο του λόγου, της «απογυμνωμένης λέξης»... κι αφορούν όχι αυτούς που Βιώνουν την Πραγματικότητα, αλλά αυτούς που «σκέφτονται» για την Πραγματικότητα...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~