ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Άμεση Εμπειρία - Γνώση - Αλήθεια... Βήμα Τρίτο

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ Είναι η Βάση κάθε Εμπειρίας, κάθε Γνώσης και κάθε Αλήθειας. Η Προσεκτική Παρατήρηση Αυτού που Είναι (που Συμβαίνει), η Βιωματική Επαφή με την Πραγματικότητα μπορεί να Αποκαλύψει το Βέβαιο, το Επαληθεύσιμο, την Αλήθεια. Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η Βέβαιη Επαληθεύσιμη Γνώση είναι η Πραγματική Αλήθεια.
Αλήθεια δεν είναι μια σειρά από νοητικές διαβεβαιώσεις – συχνά μη επαληθεύσιμες. Η Αλήθεια δεν προσεγγίζεται μέσα από ιδεολόγηματα, ιδεολογίες, θεωρίες. Η Αλήθεια Βρίσκεται πέρα από την δομημένη φιλοσοφία και τις οργανωμένες θρησκείες. Συχνά στα πανεπιστήμια και στα σχολεία περνά σαν «Αλήθεια», όχι η Αλήθεια αλλά «αυτό που θέλουν κάποιοι να περάσει σαν Αλήθεια». Κι ακόμα «Ό,τι λέγεται» δεν είναι παρά μια «βεβαίωση» κι όχι οπωσδήποτε η Αλήθεια – τουλάχιστον μέχρι να επαληθευθεί. Το Δίδαγμα: Ερευνήστε μόνοι σας, μην εμπιστεύεστε κανέναν (συμπεριλαμβανομένου του «γράφοντος»).
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Είναι Άμεση Εμπειρία. Είναι Ζωντανή κι Εκδηλώνεται Τώρα, στο Αιώνιο Παρόν που Ρέει, πέρα από τον σχετικό χρόνο της σκέψης και πέρα από τις δραστηριότητες του χρόνου. Ο ΘΕΟΣ Είναι Αληθινός Μόνο Όταν Βιώνεται σαν ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ, πέρα από την σκέψη, τις αισθήσεις, ή τον κόσμο – στην Απόλυτη Σιγή. Η «Ιδέα του Θεού» - μέσα στην δομούμενη σκέψη δεν είναι παρά μια κατασκευή της σκέψης, ένα είδωλο, μια σκιά. Οι «θεωρίες» δεν περιγράφουν την Πραγματικότητα αλλά μόνο μια φαντασία.
Η Σχέση της ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ με την συγκεκριμένη δική μας συνείδηση αποδεικνύεται μόνον όταν εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ΒΙΩΣΟΥΜΕ το ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ξεπερνώντας τις όποιες παραμορφωτικές διαδικασίες της σκέψης ή των αισθήσεων. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ είναι η Προσεκτική Παρατήρηση και Βεβαιότητα της ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ μας, Όπως Είναι (κι όχι όπως συχνά «παρουσιάζεται»). Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, η ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ είναι η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ που ποτέ δεν Δύει.
Η Αποκάλυψη της ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ μας Φανερώνει ΜΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ, που Επεκτείνεται Χωρίς Όρια, που τα Αγκαλιάζει Όλα, που τα Βλέπει Όλα σαν Ενότητα, που δεν «διαχωρίζεται» από τίποτα. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αναδεικνύει τις Σχέσεις «Ουσίας» που υπάρχουν μεταξύ Όλων, τις Αλληλεπιδράσεις. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που Θεμελιώνεται στην ΜΙΑ ΦΥΣΗ Οικοδομείται στην ΑΓΑΠΗ κι Ολοκληρώνεται στην Ένωση των Πάντων σαν ΕΝΑ.
 
ΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ (η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΥ ΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΟΛΑ) Είναι Πάντα Πέρα από κάθε τι περιορισμένο (που δημιουργείται από τη σκέψη και οικοδομείται γύρω από την αντίληψη ενός εγώ και βιώνεται σαν διαχωρισμός από τον υπόλοιπο κόσμο. Το περιορισμένο (η αντίληψη του εγώ που είναι μια απομονωτική δραστηριότητα και μια διαχωριστική λειτουργία, αφού μας «διαχωρίζει» από τον κόσμο) δεν μπορεί ποτέ – όσο κι αν «διευρυνθεί» να γίνει ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ. Πρέπει να σταματήσει να υπάρχει το περιορισμένο (η περιοριστική λειτουργία) για να υπάρξει το ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ.
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ) της ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ από την περιορισμένη συνειδητότητα (σκέψη, εγώ, περιορισμένο, διχασμένο), η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ είναι μια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, μια ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Μια Τέτοια ΕΜΠΕΙΡΙΑ είναι Αυθόρμητη, Πηγαία, πέρα από τις διαδικασίες και τον χρόνο. «ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ» όταν ακριβώς πάψει η περιοριστική λειτουργία της σκέψης. Δεν είναι δυνατόν μια Τέτοια Κατάσταση να δημιουργηθεί από την διαδικασία της σκέψης, ή κάποια δραστηριότητα μέσα στον χρόνο… ούτε μπορεί να υπάρξει μέσα στο χρόνο.
Μια Τέτοια Κατάσταση είναι ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. Είναι η ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όπου Εκδηλώνονται όλα, κι η σκέψη (που δεν μας «παραπλανά» πλέον) κι οι αισθήσεις κι ο κόσμος, όλα.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ Είναι Πάντα Ζωντανή – μας Συμβαίνει – και μας Οδηγεί στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ, πέρα από όλα.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~