ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

ESOTERISM STUDIES

ESOTERISM STUDIES
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Η Οδός της Αρετής κι ο Κόσμος της Κακίας... Βήμα Δεύτερο

(ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ)

Η Ύπαρξη (η κάθε συνείδηση, εγώ, εσύ, ο καθένας) είναι Μία Πύλη. Μία Πύλη διαχωρίζει δύο καταστάσεις ύπαρξης, δύο κόσμους, το Έσω και το Έξω. Έχουμε δύο δυνατότητες, είτε να στραφούμε προς τα Έσω, προς το Αληθινό Ον, την Αληθινή Φύση, την Πραγματικότητα… είτε να στραφούμε προς τα έξω, προς την «ατομική ύπαρξη», την διαμορφωμένη υποκειμενικότητα (σε όλους τους κόσμους, και στον γήινο κόσμο)…
Στην πραγματικότητα όμως η Συνείδηση σαν Πύλη είναι μία «Άπυλη Πύλη» αν «αποφασίσουμε» να στραφούμε Έσω… Δεν υπάρχει «στροφή Έσω», δεν υπάρχει δραστηριότητα που να οδηγεί Έσω (ούτε διαλογισμός, ούτε προσευχή, ούτε πράξη, τίποτα)… αντίθετα πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε δραστηριότητα για να «μπορέσουμε» να Βιώσουμε το «Έσω»… Είναι τελικά αυταπάτη το να νομίζουμε ότι μπορούμε να «κατακτήσουμε» την Πραγματικότητα, να Βρούμε τον Θεό, το Αιώνιο, οτιδήποτε… Αντίθετα, η Πραγματικότητα, το Αιώνιο, Ανθίζει Μέσα μας μόλις εγκαταλείψουμε όλες αυτές τις ανοησίες, προσπάθειες, σκέψεις, διαλογισμούς, πράξεις… Η Φύση Αποκαλύπτεται από Μόνη της, όταν υπάρχουν οι «κατάλληλες συνθήκες». Η Πραγματική Φύση μας δεν χρειάζεται ούτε προσπάθεια, ούτε δραστηριότητα, για να εκδηλωθεί… Είναι Εδώ, Πάντα, Τώρα… εμείς με την δραστηριότητά μας την εμποδίζουμε να εκδηλωθεί….
Η Πραγματική Φύση μας είναι σαν το «λευκό χαρτί»… όσο γράφουμε, ό,τι κι αν γράφουμε, Θεός, Αλήθεια, τίποτα, μουντζούρες, ανοησίες… όσο γράφουμε δεν πρόκειται να Κατανοήσουμε την Λευκότητα, την απουσία χαρακτήρων… που είναι ακριβώς ή Βάση της Αντίληψης, της Σκέψης, του Λόγου και του λόγου… Για να Αναδυθεί η Λευκότητα της Συνείδησης (όπως στο χαρτί) δεν χρειάζεται δραστηριότητα, απλά να μείνουμε ήσυχοι, σιωπηλοί… Αυτή είναι η Αληθινή Αρετή, η Αληθινή Δράση, η Μητέρα κάθε Έλλογης Δράσης…
Από την άλλη μεριά, η Συνείδηση είναι μία Πύλη και μία Είσοδος (ή μία Έξοδος, ταυτόχρονα, ανάλογα πως το «βλέπουμε»), όταν διαφοροποιούμαστε από την Φύση μας. Όταν από την Οντολογική Βάση μας διαμορφώνουμε μία ατομική ύπαρξη (γεγονός που μπορεί να ξεκίνησε σε κάποιο άλλο πεδίο ύπαρξης, η να συνεχίζεται για μία σειρά ζωών στον φυσικό κόσμο), όταν βιώνουμε μία υποκειμενική δραστηριότητα, όταν εγκαταλείπουμε το Όλον, την Ενότητα, και μπαίνουμε στην ατομικότητα και στην πολλαπλότητα… εισερχόμαστε (ή εξερχόμαστε) σε αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν συνήθως πραγματικότητα, κόσμο, ζωή… Τότε η Συνείδηση γίνεται μία «Πύλη Συγκεκριμένη», μία Είσοδος ή μία Έξοδος στον κόσμο της πολλαπλότητας, στον εξωτερικό κόσμο του χάους…
Εδώ δεν υπάρχει Ενότητα, δεν υπάρχει Ελευθερία, Κατανόηση της Ισότητας όλων των όντων, Αληθινή Αρετή, Δικαιοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων όντων… Εδώ επικρατεί το απόλυτο χάος, η αταξία…Με όποια εφόδια κι αν «εισέρχεται» το Υποκείμενο στον εξωτερικό κόσμο (του χάους), ακόμα κι αν είναι Φωτισμένο, Ενάρετο, Δίκαιο (οτιδήποτε), δεν μπορεί να επιβάλλει τάξη, ηθική, δικαιοσύνη, στον κόσμο…
Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα υποκείμενα είναι σε κατάσταση σύγχυσης. Όχι μόνο δεν έχουν «Επαφή» με την Εσωτερική Φύση τους αλλά είναι απορροφημένα στις εξωτερικές ψυχοσωματικές δραστηριότητές τους που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την φυσική (βιολογική, υλική,) βάση τους… Ο εγωισμός, η ατομική επιβίωση, η κατοχή αγαθών (κι ο αποκλεισμός των άλλων από αυτά), η βία (κι η επιβολή των ισχυρών στους άλλους), η ανηθικότητα, ή έννομη αδικία, το κοινωνικό χάος που βαφτίζεται «έννομη τάξη»… είναι οι κατευθυντήριες αρχές που διαμορφώνουν τις κοινωνίες χιλιάδες χρόνια, μέχρι σήμερα…
Για κάθε άνθρωπο λοιπόν τίθεται εξ’ αρχής και σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του το βασικό ερώτημα της ζωής: «Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω»;
Τον Δρόμο της Αρετής που Οδηγεί Έσω, μέσα από την «Άπυλη Πύλη», στην Αληθινή Οντότητα, στην Πραγματική Φύση μας, στην Πραγματικότητα, στον Θεό;… ή τον Δρόμο της Κακίας που μέσα από την «Ευρύχωρη Πύλη του Υποκειμενισμού» οδηγεί στον πλατύ δρόμο της απώλειας, μέσα στον κόσμο του χάους;…

Το Ηθικό Δίλλημα «τέθηκε» από όλους τους Μεγάλους Διδάσκαλους της ανθρωπότητας, τον Βούδα, τον Ιησού… κι οι Έλληνες θα έπρεπε κάτι να έχουν διδαχτεί από τον «μύθο» του μεγάλου μυθικού ήρωα, του Ηρακλή… Ο Ηρακλής (ο κάθε άνθρωπος) έχει να διαλέξει ανάμεσα στην Ουσιαστική Αρετή και την εξωτερική ζωή… κι όχι ανάμεσα σε μία εξωτερική τυπική αρετή και μία εξωτερική κακία… Αν οι νεοέλληνες έχασαν το κλειδί της πραγματικής ερμηνείας του μύθου, απλά έχασαν την ευκαιρία να κατανοήσουν το αληθινό νόημα της ζωής…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~