ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Θεός Είναι… Βήμα Πρώτο                     
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ η Οντολογική Βάση κάθε ύπαρξης.  Είτε γίνεται Αντιληπτή (από τα όντα που έχουν εξελιχθεί πνευματικά) σαν το Όλον που τα συμπεριλαμβάνει όλα Μέσα Του… είτε Παραμένει (για τα όντα που βρίσκονται σε άγνοια) σαν Αντικειμενική Εσωτερική Υπερβατική Μεταφυσική Ασυνείδητη Βάση της οποιαδήποτε (διαμορφωμένης) υποκειμενικής αντίληψης ύπαρξης (μέσα στους κόσμους και) στην παρούσα γήινη ύπαρξή μας…
Η «παρούσα κατάσταση μίας ύπαρξης» όχι μόνο Προϋποθέτει μία Αντικειμενική Οντολογική Βάση, αλλά Προσδιορίζεται κιόλας από αυτή την Οντολογική Βάση ως προς τα Όριά της και την Εξέλιξή της και τον Τελικό Προορισμό της…
Η Ύπαρξη δεν μπορεί (στο Τέλος της Εξέλιξής της) παρά να Αναδυθεί ως την Πλήρη Συνειδητοποίηση του Αληθινού Όντος που Αποκαλύπτει τον Πυρήνα της ύπαρξής της… Είμαστε «καταδικασμένοι» να επιτρέψουμε στο Θεό… Όσο δεν Αφήνουμε την Φύση Μέσα μας να Εκδηλωθεί και την «διαμορφώνουμε, την «κατευθύνουμε», την «διαστρεβλώνουμε», απλά καθυστερούμε την Τελική Μεταμόρφωσή μας…
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ η Πραγματική Φύση μας… Η Πραγματική Φύση μας Είναι Αντικειμενική κι Ανεξάρτητη από όλες τις τυχόν «υποκειμενικές δραστηριότητες», όλες τις διαμορφωμένες αντιλήψεις που μπορούμε να έχουμε περί ύπαρξης κι από όλες τις εμπειρίες της προσωπικής ύπαρξης…
Η Πραγματική Φύση μας αποτελεί το Βάθος της Ύπαρξης μας, το Εσώτατο Βάθος της Ύπαρξής μας, την Βάση και το Υποστήριγμα κάθε μορφής ύπαρξης (μέσα στους εξωτερικούς κόσμους).
Η Συνειδητοποίηση της Πραγματικής Φύσης μας (η Αληθινή Αυτογνωσία) γίνεται δυνατή όταν ξεπερνιούνται οι «εξωτερικές δραστηριότητες»… όχι μόνο οι ψυχοσωματικές δραστηριότητες (αίσθηση, αντίληψη, σκέψη, ψυχοσωματικό εγώ, όπως «εντοπίζονται» μέσα στο εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα… «ψυχολογία του συνειδητού»), αλλά και οι βαθύτερες (ασυνείδητες) διεργασίες, οι ατομικές ασυνείδητες διεργασίες («ψυχολογία του βάθους»), οι διεργασίες του «ομαδικού ασυνειδήτου» (Καρλ Γιούγκ), ακόμα και οι διαδικασίες-καταστάσεις του «Κοσμικού Ασυνειδήτου» (Ρίτσαρντ Μπακ, Έριχ Φρομ)…
Η Ανάδυση της Πραγματικής Φύσης μας, το ξεπέρασμα της εξωτερικής δραστηριότητας, δεν είναι δραστηριότητα, πνευματική προσπάθεια, διαδικασία εντός του χρόνου, δραστηριότητα της εξωτερικής ζωής…
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ η Απόλυτη Απέραντη Αχανής Σιωπή (της ύπαρξης)… Μπορείς να το νοιώσεις σαν σιωπή του νου (σε όλα τα στρώματά του)… Όσο ο νους δραστηριοποιείται δεν βλέπεις παρά φαινόμενα…
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ η Απόλυτη Ολοκληρωτική Μη-Δραστηριότητα, η Απουσία κάθε «κίνησης»… Η Δραστηριότητα οδηγεί πάντα στους εξωτερικούς κόσμους, στον εξωτερικό υλικό κόσμο…
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ η Απόλυτη Απουσία Χαρακτηριστικών (δηλαδή νοητικών προσδιορισμών), το Σκότος που Είναι Φως, Φως Κατανόησης, Αντίληψης, Ολοκλήρωσης… Αληθινό Υποστασιακό Φως…
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ η Απόλυτη Ακινησία που Ρέει Χωρίς Να Αλλάζει, η Αιωνιότητα που Δεν Μένει Ποτέ Ίδια , η «Στιγμή» που αλλάζει διαρκώς (κι Ανανεώνεται Από Μέσα) χωρίς να διαφοροποιείται σε τίποτα εξωτερικά, η Αιώνια Ζωή…
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ το Έσω, ποτέ το έξω… Είναι πάντα «πίσω» μας, ποτέ «μπροστά στα μάτια» μας… Το Έσω Είναι ο Ιερός Χώρος, η Καρδιά της Ύπαρξης, που Νοιώθεις ότι Αρχίζει να «Χτυπά», όταν «όλα ηρεμήσουν» και βυθιστούν στην «Σιωπή»…
Ο Δρόμος Προς το Έσω είναι η ολοκληρωτική παραίτηση από κάθε εξωτερική δραστηριότητα… άλλος τρόπος δεν υπάρχει… Δεν χρειάζονται ούτε ερμηνείες, ούτε περιγραφές, ούτε οδηγίες, ούτε δράσεις και πράξεις, γιατί όλα αυτά είναι επίσης δραστηριότητες… Είναι η ολοκληρωτική παραίτηση από τα ερωτήματα ποιος, τι, πως, πότε, γιατί… Είναι μία Κατάσταση πέρα από την «προσωπική ύπαρξη»…~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~