ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

ESOTERISM STUDIES

ESOTERISM STUDIES
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

Η θρησκεία στον Ελλαδικό Χώρο


 
Όλοι αυτοί οι λαοί που κατοίκησαν στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Ηπειρωτική Ελλάδα, Νησιά, Κρήτη, Μικρά Ασία, Κάτω Ιταλία…), πέρα από το ότι έχουν (στο πολύ μακρινό παρελθόν) κοινή φυλετική καταγωγή, έχουν οπωσδήποτε κληρονομήσει αντιλήψεις, θρησκευτικές ιδέες και συνήθειες, από τον κοινό παλαιολιθικό και νεολιθικό πολιτισμό της Νότιας Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

«Μια συνολική αντίληψη του κόσμου», ο «Θεός Δημιουργός», η «Μητέρα Φύση», ο θεός του ουρανού και των καιρικών φαινομένων, ο θεός της φύσης και της γονιμότητας, κι ένα πλήθος από θρησκευτικές συμπεριφορές, είναι κοινές σε όλους αυτούς τους λαούς, Κρήτες, Κυκλαδίτες, Μικρασιάτες, Προέλληνες, Έλληνες, όλοι λάτρευαν τις ίδιες θεότητες, κι είχαν κοινές θρησκευτικές αντιλήψεις από την νεολιθική ήδη εποχή. Έτσι είναι χωρίς νόημα το ερώτημα αν οι θεοί των Ελλήνων έχουν προελληνική, εξωελληνική, ή ελληνική, καταγωγή.

Οι Έλληνες (Μυκηναίοι και λοιποί Έλληνες) πολύ πριν έρθουν στον Ελλαδικό Χώρο είχαν κοινές θρησκευτικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και λατρεία με άλλους λαούς του μεσογειακού κόσμου. Γνωρίζουν κι αυτοί τον «Θεό του ουρανού και των καιρικών φαινομένων», όπως κι οι Κρήτες (τον Κρητικό Δία), κι οι κάτοικοι της Εγγύς Ανατολής. Γνωρίζουν ακόμα τον Γονιμοποιό Θεό που λατρεύουν και με την μορφή του ταύρου όπως κι οι Κρήτες (τον Κρητικό Ζαγρέα – Ταύρο). Γνωρίζουν επίσης την Μητέρα Φύση (που θα εξελιχθεί από την κοσμική Γαία, στην παγκόσμια μορφή της Ρέας, και μετέπειτα της Δήμητρας), όπως κι οι Κρήτες (τη Μεγάλη Θεά της Φύσης).

Λίγο πολύ οι θρησκευτικές αντιλήψεις και η αντίληψη περί του Θεού εξελίχθηκαν ομοιόμορφα σε όλους αυτούς τους λαούς.

Όπως σε όλους τους λαούς και στους Έλληνες η εξέλιξη της έννοιας του Θεού πέρασε από διάφορα στάδια. Ο «θεός που βρίσκεται ψηλά» πήρε την μορφή του «θεού του ουρανού και των καιρικών φαινομένων», εξελίχθηκε σε «πατέρα θεών κι ανθρώπων», και τελικά αναδείχθηκε στον Μοναδικό Άχρονο Θεό της Κλασσικής Ελλάδας (του Ορφισμού και των φιλοσόφων). Βεβαίως είναι η αντίληψη για τον Θεό που διαφοροποιείται, όχι ο Θεός.


Η πορεία της ανθρώπινης θρησκευτικότητας και των θεϊκών μορφών

Μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της αντίληψης του Θεού στην παρακάτω παράθεση:

1) Μία πολύ συγκεχυμένη αντίληψη Ενός Θεού πίσω από την Φύση, ή μια αντίληψη για την Ίδια την Φύση πίσω από τα εξωτερικά φαινόμενα - Αυτή είναι η έννοια του Πρωταρχικού Μονοθεϊσμού που κάποιοι θέλουν να είναι η «πρώτη θρησκεία του ανθρώπου».

2) Η αντίληψη ενός Θεού που εκφράζεται, διαχέεται, μέσα στα διάφορα εξαιρετικά φαινόμενα – Θειοδυναμισμός.

2) Η αντίληψη ενός Θεού που εκφράζεται μέσα από μια Ιδιαίτερη Όψη (πολλές όψεις στις διάφορες κοινότητες) – Πολυθεϊσμός.

3) Η αντίληψη ενός Θεού Μοναδικού (Ουράνιου, Παντοδύναμου, Δημιουργού, κλπ.) – Μονοθεϊσμός.

4) Η αντίληψη ενός Θεού Υπερβατικού με τον Οποίο πρέπει να «ενωθούμε» - Σύγχρονες θρησκείες.

5) Η αντίληψη Μιας Μοναδικής Πραγματικότητας (Συνείδησης) – Αντίληψη που αρχίζει να επικρατεί τα τελευταία 100 χρόνια.


Ξαναγυρνώντας πίσω στην ιστορία βλέπουμε πολλές θεϊκές μορφές να «διατηρούνται» μέσα στον χρόνο και σε διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις, μετουσιώνονται σε «χαρακτήρα», διευρύνονται σε περιεχόμενο, ή αποβάλουν κάθε χαρακτηριστικό και ιδιότητα…

Ο Ζευς των Ελλήνων «διατηρήθηκε» σε διάφορες φάσεις του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού αφού εμπλουτίστηκε και διευρύνθηκε η «έννοιά» του… Είναι όχι ο Θεός, ή οι θρησκευτικές αντιλήψεις για τον Θεό, που άλλαξαν, αλλά η εσωτερική προσέγγιση του Θεού…

Ο Ζευς αναδύεται σαν θεϊκή μορφή εδώ και χιλιετηρίδες,

μετουσιώνεται σε κυρίαρχη μορφή του πολυθεϊσμού,

γίνεται ο Ένας Θεός του μονοθεϊσμού (πριν 3.000 χρόνια τουλάχιστον)

κι αναδύεται σε Μία Μοναδική Υπερβατική Πραγματικότητα, Άρρητη, Πηγή του Παντός, στις αρχές της πρώτης χιλιετηρίδας π.Χ…

Όταν λοιπόν μιλάμε για τις θεϊκές μορφές θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την εξελικτική πορεία των θεϊκών μορφών, και να διευκρινίζουμε για ποια φάση της εξέλιξής τους μιλάμε…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~