ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Το «Πνεύμα» του Ζεν… η συνέχειαΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΖΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ…  και τα Περιλαμβάνει Όλα.
Το Πνεύμα του Ζεν μόνο Κινείται. Έξω από τον Χώρο, μέσα στον Χώρο… Έξω από τον Τόπο, μέσα στον Τόπο.
Όταν το Πνεύμα Εισέρχεται στο σώμα, διαχέεται σε όλο το σώμα, δρα σε όλο το σώμα, ακολουθώντας τον φυσικό δρόμο… Όταν απομονώνουμε το Πνεύμα στην σκέψη ή στην αίσθηση, η στο σώμα, προκύπτει η αρρώστια, που οδηγεί στον διαχωρισμό, στη δυστυχία.
.
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ… που Πάνω του τίποτα δεν προσκολλάται.
Το Πνεύμα είναι η Αντίληψη που δημιουργεί τις εικόνες… το Άπειρο και το περιορισμένο, το Εδώ και το εκεί, το Μέσα και το έξω…
Κράτα το Πνεύμα Ελεύθερο από προσκολλήσεις και θα κατανοήσεις το αληθινό νόημα όλης της πραγματικότητας που ζεις. Θα διασχίσεις Ελεύθερος τα σύμπαντα, κι όπου κι αν είσαι θα είσαι Εσύ… Τότε Καθρέφτης και Πνεύμα με εικόνες δεν είναι διαφορετικά… Στην Ελευθερία δεν υπάρχουν διακρίσεις.
.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. Ζούσαν Πραγματικά, χωρίς καμιά εξάρτηση από τίποτα. Για αυτό Είναι Αιώνιοι.
Οι άνθρωποι, μόνοι τους, αλυσοδένουν τον εαυτό τους… σκέφτονται πολύ, ή κάνουν πολλά πράγματα, και πράγματα που δεν χρειάζονται.
Πως Φαίνεται το Ελεύθερο Πνεύμα; Αντιδρά χωρίς να κρατηθεί πουθενά, χωρίς να παγιδεύεται.
Αντίθετα οι άνθρωποι παγιδεύονται συνέχεια, πότε στην μια «θέση», πότε στο άλλο πράγμα, κι έτσι συνεχίζουν από όνειρο σε όνειρο.
Το Ελεύθερο Πνεύμα ούτε μετενσαρκώνεται, ούτε παγιδεύεται πουθενά στους κόσμους, στη ζωή ή σε δραστηριότητα… Είναι Έξω από όλα.
Το ελεύθερο Πνεύμα Ακολουθεί την Ζωή, ακόμα και στον θάνατο… Είναι σαν τον Λωτό που είναι πάνω από τον βάλτο των προσκολλήσεων.
.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΖΕΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΡΦΗ, ΟΥΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ… Συλλαμβάνει όμως μορφές και χρησιμοποιεί ιδιότητες, καθώς δραστηριοποιείται…
Ελεύθερο, Μη-τοπικό, εισέρχεται στο σώμα…
Ελεύθερο εισέρχεται, Ελεύθερο εξέρχεται…
Όταν καθυστερεί σε ιδιαίτερες δραστηριότητες, χάνει την Ελευθερία του, διαλύεται στην σύγχυση και οι δραστηριότητές του μετατρέπονται σε αλυσίδες…
Η Απελευθέρωση του Πνεύματος είναι αποδέσμευση από την «τοπική δέσμευσή» του…
Το να Περάσεις Πέραν της Σκέψης είναι ένα γεγονός, μια μετατόπιση του Πνεύματος μέσα στο σώμα (που ανιχνεύεται από την «θέση» του Πνεύματος)… δεν είναι διανοητική σύλληψη, αντίληψη, ή οτιδήποτε.
Το Πνεύμα είναι Ελεύθερο… Ούτε γεννιέται, ούτε πεθαίνει… Μόνον οι δραστηριότητές του δημιουργούν «εντυπώσεις»… μόνον οι δεσμεύσεις του έχουν αρχή και τέλος και συνέχεια (για όσους τις τροφοδοτούν)…
Το να Είσαι Ελεύθερος είναι διαφορετικό από το να «γίνεσαι ελεύθερος», από το να «απελευθερώνεσαι»…
.
ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ. Είναι Παντού. Είναι ένα Υγιές Πνεύμα που Ζει την Ζωή, την Αληθινή Ζωή.
Το Πνεύμα που περιορίζεται στην σκέψη (ή σε εξωτερικές δραστηριότητες) είναι ένα άρρωστο πνεύμα. Δεν ζει την ζωή, την σκέφτεται (ζει μισή ζωή)… κι αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
Το Ελεύθερο Πνεύμα είναι σαν το Τρεχούμενο Νερό… Το περιορισμένο πνεύμα είναι σαν τον βάλτο που αργά ή γρήγορα το νερό του θολώνει και σαπίζει, τρέφοντας τους χειρότερους εφιάλτες του ανθρώπου.
Άπλωσε το χέρι σου, αν θες να πιάσεις κάτι… Πρέπει να αφήσεις αυτό που κρατάς, αν θες να πιάσεις κάτι άλλο… Όταν κρατάς κάτι συνέχεια, δεν μπορείς να αγγίξεις τίποτα άλλο.
.
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~