ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Η Ουσία των θρησκειών


Η δια-θρησκευτική αλήθεια είναι μία, κι οι «διαφορετικές» θρησκείες λένε τα «ίδια» πράγματα. Το βαθύτερο νόημα όλων των θρησκειών είναι το ίδιο... Μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε όλες τις διδασκαλίες και να κατανοήσουμε το τι λένε ακριβώς... Η επαλήθευση όσων θα λεχθούν πιο κάτω, μπορεί να γίνει μόνο βιωματικά, όχι με διανοητική κατανόηση... Στο κάτω-κάτω, για «διανοητικούς χάρτες» μιλάμε, όχι για τον προορισμό...
Η Πραγματικότητα περιλαμβάνει πολλών ειδών δραστηριότητες-φαινόμενα, (που δεν μπορούν, κατ’ αρχήν, να αναχθούν το ένα στο άλλο, γι’ αυτό και διαφοροποιούνται, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους): Από το πιο αφηρημένο, μέχρι το πιο «συγκεκριμένο»:
Απόλυτο, χωρίς ιδιότητες,
Επίγνωση της ύπαρξης,(Καθαρό Συνειδέναι),
Νόηση (Σκέψη, Αντίληψη με ιδέες-έννοιες, αντίληψη),
Ενέργειες-Αισθήσεις,
Φαινόμενο.
Υπάρχει προσδιοριζόμενη τάξη και σχέση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων-φαινομένων.
Το πιο αφηρημένο παράγει – περιοριζόμενο στις εκδηλώσεις του και λειτουργίες του – το αμέσως κατώτερο, πιο συγκεκριμένο, και ταυτόχρονα το «υποστηρίζει» και λειτουργεί – σαν περιορισμένη λειτουργία – μέσα σε αυτό...
Έτσι ο «περιορισμός» του Απολύτου, (πιο σωστά η «Απόκρυψή» Του) παράγει και υποστηρίζει και λειτουργεί σαν «περιορισμένη λειτουργία» μέσα στην Επίγνωση (Καθαρό Συνειδέναι)... κι έτσι συνέχεια μέχρι το Φαινόμενο, (το φυσικό σύμπαν της ενέργειας-ύλης)...
Με αυτό τον τρόπο παράγονται διαφορετικά πεδία εκδήλωσης, «χώροι», κόσμοι, κλπ., μέσα στην «δημιουργία»...
Παράλληλα από το πιο αφηρημένο, που εκδηλώνεται σαν Ενότητα, Αντίληψη της Ενότητας, περνάμε (από την Νόηση και κάτω...) στην πολλαπλότητα, που συμπεριλαμβάνει μέσα της τις πολλές ατομικότητες, την ατομικότητα, (αφού σε αυτά τα πεδία είναι δυνατές οι «ατομικές» δομές)... Έτσι «γεννιούνται» τα όντα, μέσα στους κόσμους...
Η συσχέτιση μίας ανώτερης δραστηριότητας-φαινομένου (αφηρημένο), με μία κατώτερη (συγκεκριμένο), γίνεται με τον περιορισμό της ανώτερης και την «σύνδεση» με την κατώτερη, στην οποία υφίσταται σαν περιορισμένη λειτουργία.... ενώ η μετάβαση από το συγκεκριμένο προς το πιο αφηρημένο γίνεται με την «απελευθέρωση» και την «ανεξαρτητοποίηση» της ανώτερης δραστηριότητας, από τον κατώτερο φορέα της... Έτσι υπάρχει μία κλίμακα από το Ευρύτερο ως το πιο περιορισμένο... μία παραγωγή από το Ευρύτερο του πιο περιορισμένου... μία σχέση του Ευρύτερου με το πιο περιορισμένο (μέσα στο οποίο το ανώτερο υφίσταται σαν «περιορισμένη λειτουργία»)... και μία Δυνατότητα μετάβασης από το πιο περιορισμένο στο Ευρύτερο, μέσω της απελευθέρωσης και της ανεξαρτητοποίησης Του Ευρύτερου από τον φορέα του....
Στον άνθρωπο (του φυσικού κόσμου) εκδηλώνονται όλες οι δραστηριότητες-φαινόμενα, σαν περιορισμένες λειτουργίες, μέσα στο υλικό σώμα:
Το Απόλυτο (που παραμένει Ασυνείδητο),
Η Επίγνωση της ύπαρξης, το Καθαρό Συνειδέναι, (το «βαθύτερο είναι», η αληθινή ατομικότητα, ο αληθινός άνθρωπος...), που συνδέεται «γενικά» με τον εγκέφαλο...
Η Νόηση, σκέψη, που εκδηλώνεται σαν «εγώ» (προσωπικότητα), διανόηση, αντίληψη, και που εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές και λειτουργίες του εγκεφάλου...
Η Ζωή, με ενέργειες και αισθήσεις, που λειτουργούν στο περιφερικό νευρικό σύστημα,
Κι όλα αυτά μέσα στον Οργανισμό που είναι μία «ανώτερη, αυτόνομη, δομή» μέσα στο φυσικό περιβάλλον (κι αποτελεί μία ανώτερη οργάνωση της ενέργειας-ύλης)...
Για να φτάσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί την Πραγματικότητα, «αυτό που είναι» και πως συνδέεται με την Ευρύτερη Ύπαρξη, στο μέτρο που μπορεί, εδώ, στον φυσικό κόσμο... πρέπει να απελευθερώσει προοδευτικά όλες τις περιορισμένες ανώτερες λειτουργίες... έτσι ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, να διευθετηθούν και να επιτρέψουν παράλληλα την αφύπνιση, την ενεργοποίηση, των ανώτερων λειτουργιών της Επίγνωσης και της Αντίληψης του Απολύτου, που «κοιμούνται», να τις απελευθερώσει... και τελικά να τις ανεξαρτητοποίησει από τον κατώτερο φορέα, τον οργανισμό, το υλικό σώμα...
Αυτό ακριβώς είναι η πνευματική ανάπτυξη, η πνευματική αφύπνιση, η πνευματική φώτιση, για τα οποία μιλούν οι θρησκείες...
Η Αφύπνιση της ανώτερης επίγνωσης κι η Βίωση του Απολύτου μέσα στον φυσικό κόσμο, μας ανεξαρτητοποιούν από το φυσικό σώμα και μας προετοιμάζουν να εκδηλωθούμε στο αμέσως ανώτερο, ευρύτερο, πεδίο, με το ανάλογο ενεργειακό σώμα...
Κι αυτή η πορεία συνεχίζεται μέχρι να ανέλθουμε σε όλους τους μεταφυσικούς κόσμους... μέχρι την Πηγή, που τα δημιούργησε όλα αυτά...
Το έργο του ανθρώπου στον φυσικό κόσμο είναι απλά να αφυπνίσει την ανώτερη επίγνωση, το καθαρό συνειδέναι, που είναι πέρα από την νόηση (το εγώ, την διανόηση, την αντίληψη...)... και βαθμιαία, περνώντας τα διάφορα (τρία) στάδια αυτής της εσωτερικής εμπειρίας να «Ενωθεί» με, ή να «Πραγματοποιήσει» το... Απόλυτο, στον φυσικό κόσμο...
Σε αυτό συνίστανται όλες οι θρησκευτικές πρακτικές, ο Διαλογισμός, η Προσευχή, κλπ..
Αυτό θα μας οδηγήσει στον ανώτερο κόσμο κι έτσι συνέχεια...
Η προσπάθεια εκδήλωσης, ενόσω ζούμε στον φυσικό κόσμο, σε ανώτερα πεδία, δεν είναι αδύνατη αλλά δεν συνιστάται από κανένα σοβαρό οπαδό του Εσωτερισμού, γιατί και δεν είναι μέσα στις δυνατότητες του συνηθισμένου ανθρώπου (αφού χρειάζεται, ιδιαίτερη εκπαίδευση και προσπάθεια) και δεν προσφέρει τίποτα (πέρα από ικανοποίηση της περιέργειας) στην πνευματική ανάπτυξη...
Αγαπητοί φίλοι, με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, που άλλωστε διδάσκεται στο πρώτο έτος όλων των θρησκειολογικών σχολών στα ξένα πανεπιστήμια, κι αποτελεί μία απλουστευμένη περιγραφή, όσων λέγονται στους κόλπους του εσωτερισμού... μπορείτε να «αποκωδικοποιήσετε» και να « ερμηνεύσετε», όλα τα θρησκευτικά συστήματα και εσωτερικές διδασκαλίες... Στο κάτω-κάτω, όλες οι διδασκαλίες, δεν λένε και τίποτα σπουδαίο, προσπαθούν απλά να διαφωτίσουν την «πραγματική φύση» μας...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~