ESOTERISM ACADEMY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Η Ουσία των θρησκειών


Η δια-θρησκευτική αλήθεια είναι μία, κι οι «διαφορετικές» θρησκείες λένε τα «ίδια» πράγματα. Το βαθύτερο νόημα όλων των θρησκειών είναι το ίδιο... Μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε όλες τις διδασκαλίες και να κατανοήσουμε το τι λένε ακριβώς... Η επαλήθευση όσων θα λεχθούν πιο κάτω, μπορεί να γίνει μόνο βιωματικά, όχι με διανοητική κατανόηση... Στο κάτω-κάτω, για «διανοητικούς χάρτες» μιλάμε, όχι για τον προορισμό...
Η Πραγματικότητα περιλαμβάνει πολλών ειδών δραστηριότητες-φαινόμενα, (που δεν μπορούν, κατ’ αρχήν, να αναχθούν το ένα στο άλλο, γι’ αυτό και διαφοροποιούνται, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους): Από το πιο αφηρημένο, μέχρι το πιο «συγκεκριμένο»:
Απόλυτο, χωρίς ιδιότητες,
Επίγνωση της ύπαρξης,(Καθαρό Συνειδέναι),
Νόηση (Σκέψη, Αντίληψη με ιδέες-έννοιες, αντίληψη),
Ενέργειες-Αισθήσεις,
Φαινόμενο.
Υπάρχει προσδιοριζόμενη τάξη και σχέση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων-φαινομένων.
Το πιο αφηρημένο παράγει – περιοριζόμενο στις εκδηλώσεις του και λειτουργίες του – το αμέσως κατώτερο, πιο συγκεκριμένο, και ταυτόχρονα το «υποστηρίζει» και λειτουργεί – σαν περιορισμένη λειτουργία – μέσα σε αυτό...
Έτσι ο «περιορισμός» του Απολύτου, (πιο σωστά η «Απόκρυψή» Του) παράγει και υποστηρίζει και λειτουργεί σαν «περιορισμένη λειτουργία» μέσα στην Επίγνωση (Καθαρό Συνειδέναι)... κι έτσι συνέχεια μέχρι το Φαινόμενο, (το φυσικό σύμπαν της ενέργειας-ύλης)...
Με αυτό τον τρόπο παράγονται διαφορετικά πεδία εκδήλωσης, «χώροι», κόσμοι, κλπ., μέσα στην «δημιουργία»...
Παράλληλα από το πιο αφηρημένο, που εκδηλώνεται σαν Ενότητα, Αντίληψη της Ενότητας, περνάμε (από την Νόηση και κάτω...) στην πολλαπλότητα, που συμπεριλαμβάνει μέσα της τις πολλές ατομικότητες, την ατομικότητα, (αφού σε αυτά τα πεδία είναι δυνατές οι «ατομικές» δομές)... Έτσι «γεννιούνται» τα όντα, μέσα στους κόσμους...
Η συσχέτιση μίας ανώτερης δραστηριότητας-φαινομένου (αφηρημένο), με μία κατώτερη (συγκεκριμένο), γίνεται με τον περιορισμό της ανώτερης και την «σύνδεση» με την κατώτερη, στην οποία υφίσταται σαν περιορισμένη λειτουργία.... ενώ η μετάβαση από το συγκεκριμένο προς το πιο αφηρημένο γίνεται με την «απελευθέρωση» και την «ανεξαρτητοποίηση» της ανώτερης δραστηριότητας, από τον κατώτερο φορέα της... Έτσι υπάρχει μία κλίμακα από το Ευρύτερο ως το πιο περιορισμένο... μία παραγωγή από το Ευρύτερο του πιο περιορισμένου... μία σχέση του Ευρύτερου με το πιο περιορισμένο (μέσα στο οποίο το ανώτερο υφίσταται σαν «περιορισμένη λειτουργία»)... και μία Δυνατότητα μετάβασης από το πιο περιορισμένο στο Ευρύτερο, μέσω της απελευθέρωσης και της ανεξαρτητοποίησης Του Ευρύτερου από τον φορέα του....
Στον άνθρωπο (του φυσικού κόσμου) εκδηλώνονται όλες οι δραστηριότητες-φαινόμενα, σαν περιορισμένες λειτουργίες, μέσα στο υλικό σώμα:
Το Απόλυτο (που παραμένει Ασυνείδητο),
Η Επίγνωση της ύπαρξης, το Καθαρό Συνειδέναι, (το «βαθύτερο είναι», η αληθινή ατομικότητα, ο αληθινός άνθρωπος...), που συνδέεται «γενικά» με τον εγκέφαλο...
Η Νόηση, σκέψη, που εκδηλώνεται σαν «εγώ» (προσωπικότητα), διανόηση, αντίληψη, και που εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές και λειτουργίες του εγκεφάλου...
Η Ζωή, με ενέργειες και αισθήσεις, που λειτουργούν στο περιφερικό νευρικό σύστημα,
Κι όλα αυτά μέσα στον Οργανισμό που είναι μία «ανώτερη, αυτόνομη, δομή» μέσα στο φυσικό περιβάλλον (κι αποτελεί μία ανώτερη οργάνωση της ενέργειας-ύλης)...
Για να φτάσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί την Πραγματικότητα, «αυτό που είναι» και πως συνδέεται με την Ευρύτερη Ύπαρξη, στο μέτρο που μπορεί, εδώ, στον φυσικό κόσμο... πρέπει να απελευθερώσει προοδευτικά όλες τις περιορισμένες ανώτερες λειτουργίες... έτσι ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, να διευθετηθούν και να επιτρέψουν παράλληλα την αφύπνιση, την ενεργοποίηση, των ανώτερων λειτουργιών της Επίγνωσης και της Αντίληψης του Απολύτου, που «κοιμούνται», να τις απελευθερώσει... και τελικά να τις ανεξαρτητοποίησει από τον κατώτερο φορέα, τον οργανισμό, το υλικό σώμα...
Αυτό ακριβώς είναι η πνευματική ανάπτυξη, η πνευματική αφύπνιση, η πνευματική φώτιση, για τα οποία μιλούν οι θρησκείες...
Η Αφύπνιση της ανώτερης επίγνωσης κι η Βίωση του Απολύτου μέσα στον φυσικό κόσμο, μας ανεξαρτητοποιούν από το φυσικό σώμα και μας προετοιμάζουν να εκδηλωθούμε στο αμέσως ανώτερο, ευρύτερο, πεδίο, με το ανάλογο ενεργειακό σώμα...
Κι αυτή η πορεία συνεχίζεται μέχρι να ανέλθουμε σε όλους τους μεταφυσικούς κόσμους... μέχρι την Πηγή, που τα δημιούργησε όλα αυτά...
Το έργο του ανθρώπου στον φυσικό κόσμο είναι απλά να αφυπνίσει την ανώτερη επίγνωση, το καθαρό συνειδέναι, που είναι πέρα από την νόηση (το εγώ, την διανόηση, την αντίληψη...)... και βαθμιαία, περνώντας τα διάφορα (τρία) στάδια αυτής της εσωτερικής εμπειρίας να «Ενωθεί» με, ή να «Πραγματοποιήσει» το... Απόλυτο, στον φυσικό κόσμο...
Σε αυτό συνίστανται όλες οι θρησκευτικές πρακτικές, ο Διαλογισμός, η Προσευχή, κλπ..
Αυτό θα μας οδηγήσει στον ανώτερο κόσμο κι έτσι συνέχεια...
Η προσπάθεια εκδήλωσης, ενόσω ζούμε στον φυσικό κόσμο, σε ανώτερα πεδία, δεν είναι αδύνατη αλλά δεν συνιστάται από κανένα σοβαρό οπαδό του Εσωτερισμού, γιατί και δεν είναι μέσα στις δυνατότητες του συνηθισμένου ανθρώπου (αφού χρειάζεται, ιδιαίτερη εκπαίδευση και προσπάθεια) και δεν προσφέρει τίποτα (πέρα από ικανοποίηση της περιέργειας) στην πνευματική ανάπτυξη...
Αγαπητοί φίλοι, με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, που άλλωστε διδάσκεται στο πρώτο έτος όλων των θρησκειολογικών σχολών στα ξένα πανεπιστήμια, κι αποτελεί μία απλουστευμένη περιγραφή, όσων λέγονται στους κόλπους του εσωτερισμού... μπορείτε να «αποκωδικοποιήσετε» και να « ερμηνεύσετε», όλα τα θρησκευτικά συστήματα και εσωτερικές διδασκαλίες... Στο κάτω-κάτω, όλες οι διδασκαλίες, δεν λένε και τίποτα σπουδαίο, προσπαθούν απλά να διαφωτίσουν την «πραγματική φύση» μας...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.

Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:

1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)

2. AWARENESS (Εγρήγορση)

3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)

4. AWAKENING (Αφύπνιση)

Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ο Δεκάλογος

 

1. Υπάρχει μόνο Μία Αληθινή, Πραγματική Εξουσία, Αυτή της Θείας Φύσης που Αγκαλιάζει τα Πάντα κι είναι η Βαθύτερη Εσώτερη Φύση των Πάντων.

2. Η Θεία Φύση Εκπροσωπείται Μόνον από την Ίδια την Αληθινή Φύση των Πάντων, που κρύβεται στο Βάθος όλων των όντων. Δεν υπάρχουν άλλοι «εκπρόσωποι» ή «αντιπρόσωποι» της Θείας Ουσίας. Όλοι αυτοί που δηλώνουν «εκπρόσωποι» του Απόλυτου (του Θεού, ή όπως αλλιώς το ονομάζουν) είναι ψεύτες, απατεώνες και βρώμικοι ειδωλολάτρες.

3. Όλες οι ανθρώπινες εξουσίες που έρχονται σε αντίθεση με το Θείο Φυσικό Δίκαιο είναι ανάξιες σεβασμού. Ο Ηθικός άνθρωπος όχι μόνο δεν οφείλει υπακοή σε διεφθαρμένες εξουσίες αλλά Οφείλει να Πολεμήσει με όλες του τις δυνάμεις για την Αποκατάσταση του Δικαίου.

4. Στον Πλανήτη Γη επικρατεί Σκοτάδι κι είναι οι άνθρωποι της Σκιάς που κυριαρχούν. Οφείλεις να αποφεύγεις την βρώμικη κοινωνία, τους μολυσμένους ανθρώπους και την τυφλή ζωή των δούλων.

5.  Όταν Ακολουθείς το Φως Είσαι Φως, δεν μπορείς να έχεις σχέση ούτε με το Σκοτάδι, ούτε με τους σκοτεινούς ανθρώπους, ούτε με τις ταπεινές δραστηριότητές τους. Διατήρησε τον Εαυτό σου Καθαρό.

6. Ο Δρόμος της Αλήθειας οδηγεί μακριά από τον ανθρώπινο «πολιτισμό», της διαμάχης, των συγκρούσεων και του αθώου αίματος. Όλες οι πληροφορίες των ανθρώπων είναι κατασκευασμένες, ψεύτικες και άχρηστες, δεν οδηγούν στην Αλήθεια. Αν θες να βρεις την Αλήθεια δεν θα την βρεις μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, στην εκπαίδευση των δούλων και στην διανοητική σύγχυση των τυφλών που περιπλανιούνται στα σκοτάδια της ζωώδους φύσης τους.

7. Το Αληθινό Φως είναι Μέσα σου, στο πιο Ιερό Μέρος της Ύπαρξής σου. Μόνο όταν Αφυπνιστείς στον Ιερό Χώρο θα Δεις την Πραγματικότητα και τον κόσμο και τα πράγματα στις πραγματικές διαστάσεις τους.

8. Είσαι το Άχρονο, το Υπερβατικό, το Αθάνατο. Όχι επειδή σου το λέει κάποιος αλλά επειδή μπορείς να το Βιώσεις όταν Περάσεις την Πύλη του Εσωτερικού Κόσμου. Έξω υπάρχει μόνο Σκοτάδι, Σύγχυση και Πόνος.

9. Είσαι Πολεμιστής της Αρετής, των Ανώτερων Αξιών και της Ηθικής Ζωής. Πρέπει να Συντρίψεις κάθε εμπόδιο, καταστάσεις, ανθρώπους, πράγματα, που στέκονται στον Δρόμο σου προς το Φως της Αλήθειας. Δεν υπάρχει λύπηση για τίποτα σκοτεινό ή βρώμικο.

10. Να Θυμάσαι Πάντα πως η Υπέρτατη Αρετή Είναι η Ελευθερία κι ότι οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε θέλει να σε «υποδουλώσει» στο Σκοτάδι, με οποιονδήποτε τρόπο , δεν είναι απλά εχθρός σου, είναι αυτό που πρέπει να συντριβεί, να εξαφανιστεί, να καταλυθεί οριστικά, για να Προχωρήσεις προς την Έξοδο στο Φως.


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEDITATION MUSIC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~