ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, οι Ειδωλολάτρες, και η «ψευδοφώτιση»
Αν Ένας Άνθρωπος έχει Απελευθερωθεί (και το τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι ενδείξεις, ποια είναι τα «συμπτώματα», είναι μια άλλη υπόθεση…) τότε Βρίσκεται στον Χώρο της Ενότητας Όπου δεν υπάρχει «παρατηρητής», «εγώ», «διαλογιζόμενος», «αναζητητής», εξελισσόμενος»… τίποτα. Υπάρχει Μόνον Αντίληψη Ενότητας…
.
Όταν όμως ένας άνθρωπος (κι «εδώ» λειτουργούν οι περισσότεροι άνθρωποι) λειτουργεί στο «επίπεδο της δυαδικότητας, της σκέψης, του εγώ, τότε οποιαδήποτε δραστηριότητά του ανήκει σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο της σκέψης του.
Όταν από αυτή την «θέση» μιλά για Θεό (Πραγματικότητα, οτιδήποτε), Πραγματοποίηση, Φώτιση, Πνευματική Εξέλιξη, Αυτοβελτίωση,  Συνειδητοποίηση του Ανώτερου Εαυτού, κλπ., κλπ, κλπ… όλα αυτά δεν είναι παρά «προβολές» της σκέψης του στον «φανταστικό χώρο» της σκέψης (που η ίδια η σκέψη «βεβαιώνει» ότι είναι αντικειμενικός χώρος- αλλά βεβαίως αυτό δεν είναι απόδειξη).
Για αυτό λέμε ότι «όσοι μιλούν για τον Θεό» είναι Ειδωλολάτρες! Γιατί; Επειδή νοιώθουν ήδη «διαχωρισμένοι» από τον Θεό και μιλούν στην πραγματικότητα για μια «ιδέα», μια «προβολή» της σκέψης τους στον «φανταστικό αντικειμενικό χώρο»… Όλα είναι σκέψη.
Όταν κάποιος προσπαθεί να εξελιχθεί πνευματικά, να διευρύνει την επίγνωσή του, να βελτιωθεί, να «φτάσει κάπου» (στην Φώτιση, στην Απελευθέρωση)… όλη αυτή η διαδικασία λειτουργεί στο επίπεδο της σκέψης, του χρόνου, της συνέχειας της μνήμης… δηλαδή στον «φανταστικό χώρο» της σκέψης.
.
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ Αποκαλύπτεται όταν σταματήσουν όλες αυτές οι δραστηριότητες της σκέψης.
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ Είναι ΑΥΤΟ που Εμφανίζεται όταν σταματήσουν οι ψευδαισθητικές δραστηριότητες, οι ψευδαισθήσεις (ενός Θεού εκεί, «έξω, διαχωρισμένου από εμάς, μιας πνευματικής εξέλιξης μέσα στον χρόνο, κλπ…).
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ Είναι το «Αποτέλεσμα» του Αληθινού Περάσματος Πέραν όλων των διαδικασιών (της σκέψης).
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ Δεν Μπορεί Ποτέ να Είναι ένα «αντικείμενο» απέναντί μας – «αυτό» είναι μόνον μια «ιδέα», ένα «είδωλο», μια «προβολή» της σκέψης.
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ Βρίσκεται «Πίσω» μας και λίγοι τον «Ανακαλύπτουν», οι περισσότεροι δεν τον «βλέπουν».
.
Έτσι όσοι μιλούν για τον Θεό, σαν να είναι κάτι «ξεχωριστό» από αυτούς, δηλώνουν ήδη από αυτό το γεγονός (της τοποθέτησής τους) και μόνο, ότι είναι «διαχωρισμένοι» από τον Θεό κι ότι αυτό για το «οποίο» μιλάνε είναι μόνον ένα «είδωλο» της σκέψης τους…
Κι όσοι λένε ότι μέσω προσπάθειας, διαλογισμού, προσευχής, πνευματικής εξέλιξης, μπορούν να «φτάσουν», ή να οδηγήσουν άλλους, στον Θεό, απλά κάνουν ένα φανταστικό ταξίδι στον «φανταστικό χώρο» της σκέψης. Δεν πάνε πουθενά – δεν βγαίνουν έξω από τον χώρο της σκέψης.
Η Αληθινή Πνευματική Έξοδος Γίνεται «Κάθετα», όχι «Οριζόντια»… Γίνεται δηλαδή με την «μετατόπιση» σε «άλλο υπαρξιακό επίπεδο», όχι με την «επέκταση» στο ίδιο επίπεδο της σκέψης όπου βρισκόμαστε.
Η Αληθινή Κατανόηση δεν έχει σχέση με εμπειρίες, με γνώσεις, με δραστηριότητες.
Η Αληθινή Απελευθέρωση Είναι Έξοδος από το Πεδίου του Κόσμου… δεν είναι κατάκτηση του χώρου της σκέψης.
.
 Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Προχωρά Πέραν της επιφανειακής αναζήτησης (στον χώρο της σκέψης), πέραν της επιφανειακής πραγματοποίησης, πέραν της επιφανειακής φώτισης… Εγκαταλείπει όλες τις δραστηριότητες της σκέψης.
Στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΤΙΣΗ δεν υπάρχει «φωτισμένος».
Στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ δεν υπάρχει «παρατηρητής» που να έχει πραγματώσει κάτι.
Στον Χώρο της Αλήθειας Υπάρχει Μόνον Ενότητα, Ενοποίηση του Υπαρξιακού Χώρου, της Εμπειρίας, της Ζωής… δεν υπάρχει κανένας «διαχωρισμός».

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~