ESOTERISM ACADEMY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SELECT YOUR LANGUAGE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 1. Ο Άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο


Γέννεση
Όταν Υπάρχουμε, όταν Αντιλαμβανόμαστε, όταν Λειτουργεί η Αντίληψη, «αυτό που αντιλαμβανόμαστε» μπορεί να οριστεί σαν ένα «ανοιχτό» ή «κλειστό» σύστημα αντίληψης και να περιγραφεί με όρους δομικής διάταξης, ατομικών δομικών διατάξεων και σχέσεων μεταξύ των διατάξεων και αλλαγής της διάταξης, των σχέσεων, κλπ… (θα το εξηγήσουμε πιο κάτω).
Έχουμε κατ’ αρχήν μια άμεση ολιστική αντίληψη της πραγματικότητας. Αντιλαμβανόμαστε τα πάντα μέσα σε μια ολική πραγματικότητα που περιέχει τα πάντα: Το πόση έκταση έχει αυτή η αντίληψη της πραγματικότητας, αν διευρύνεται, ή περιορίζεται, είναι άλλο ζήτημα. Αυτή η «αντίληψη της ολικής πραγματικότητας» αποτελεί την «βάση» μέσα στην οποία εντάσσεται κάθε περαιτέρω αντίληψη, ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε. Επειδή (αυτή η αντίληψη) δεν μπορεί να είναι πλήρης ή ακριβής, «συμπληρώνεται» στα κενά της ακόμα και με μη αληθινά ή φανταστικά στοιχεία: Αρκεί το «οικοδόμημα» να θεωρείται στέρεο.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτή την «γενική αντίληψη της πραγματικότητας» που περιγράφεται με όρους δομικής διάταξης, το «όλο που αποτελείται από αυτά», που «περιέχει αυτά», εντάσσονται όλες οι «ατομικές διατάξεις», ή «μονάδες διάταξης», τα «όντα» (της Κλασικής Μεταφυσικής).
Ταυτόχρονα όχι μόνον το «Όλον» προϋποτίθεται, αλλά και  κάθε ατομική διάταξη σχετίζεται άμεσα  με τα «άλλα» και το «Όλον», δεν υπάρχει τίποτα απομονωμένο. Η «απομόνωση» μιας διάταξης (ενός όντος) από το περιβάλλον είναι τεχνητό κατασκεύασμα του «μυαλού» (του νου, της αντίληψης), είτε γιατί δεν θέλουμε, είτε γιατί δεν «μπορούμε» να δούμε τις σχέσεις με το «περιβάλλον».
Με αυτό τον τρόπο μπορεί να περιγραφεί η πραγματικότητα, σε όποιο πεδίο ή επίπεδο κι αν αναφερόμαστε.
Η υλική πραγματικότητα περιγράφεται σαν ένα όλο με διατάξεις σχέσεων μεταξύ μονάδων διάταξης και σαν αλλαγή των σχέσεων με τα άλλα και το Όλον (εξέλιξη). Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο θα πρέπει να το δούμε σε εξάρτηση με το περιβάλλον κι όσο πιο πολύ διευρύνουμε την ματιά μας τόσο η αντίληψη καταλήγει σιγά-σιγά στο Όλον…
Με τον ίδιο τρόπο ο ψυχικός δυναμισμός εντάσσεται μέσα σε μια ολική αντίληψη του Ψυχισμού όπου τα πάντα είναι αλληλένδετα.
Το ίδιο συμβαίνει και με το νου. Ο νους εντάσσεται μέσα σε μια νοητική σφαίρα όπου όλα συνδέονται.
Έτσι, προχωρώντας σε όλο και πιο Ευρείς Κύκλους Αντίληψης, εντάσσονται σιγά-σιγά τα πάντα μέσα σε Μια Γενική Σύλληψη του Όλου της Πραγματικότητας.
Αυτή η Ύστατη Σύλληψή μας παύει να είναι πλέον ένα κλειστό σύστημα, είναι Τελείως Ανοιχτό Σύστημα Αντίληψης και επεκτείνεται Απεριόριστα στο Άγνωστο…
.
Τώρα, αν ρωτήσουμε, καλά, περιγράφουμε αντιλήψεις, διατάξεις, σχέσεις… από τι αποτελούνται όλα αυτά; από ποια «ουσία»; (αυτή είναι η πανάρχαια ερώτηση της Κλασικής Μεταφυσικής) διαπράττουμε ένα σφάλμα. Όλα είναι «αντίληψη», δεν υπάρχει «ουσία», κάτι χειροπιαστό. Ακόμα κι αυτά που αγγίζουμε με τις αισθήσεις, όταν αναλυθούν στην ύστατη ουσία τους αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δυναμικά πεδία, σχέσεις, αλλαγές σχέσεων, κάτι που εμφανίζεται σαν «ύλη» αλλά στην πραγματικότητα παραμένει ασύλληπτο… είναι η «ύλη φάντασμα» της επιστήμης (που καταγράφεται σαν «ενέργεια» με μαθηματικούς όρους). Όσο περισσότερο αναζητούμε το ύστατο σωματίδιο ύλης τόσο ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει μόνο του αλλά σχετίζεται με το περιβάλλον και εντοπίζεται μόνο από τις σχέσεις του με το περιβάλλον. Τελικά όλα είναι μέρη Ενός Πεδίου, Όλα Συνδέονται. Οδηγούμαστε έτσι στην «Ενότητα του Πεδίου» (της Αντίληψης) όπου εντάσσονται όλες οι αλληλένδετες διατάξεις.
.
Από το Άγνωστο Βάθος της Πραγματικότητας, μέχρι την άμεση αισθητή πραγματικότητα Όλα Είναι Ένα, Μια Ενότητα… μόνο η σκέψη κάνει διαχωρισμούς.
Έτσι χρειαζόμαστε μια «περιγραφική γλώσσα» Αυτής της Ενότητας, με όρους ενότητας. Και ακόμα στην προσπάθεια να περιγράψουμε τον κόσμο (το Ένα) χρειάζεται ακριβώς να διασαφηνίσουμε τις σχέσεις (μεταξύ των μονάδων διάταξης) που αποκαλύπτουν την συνάφεια με το περιβάλλον (όλων των πραγμάτων) και με το Όλον.
Όλα Συνδέονται, Όλα Είναι ένα, δεν υπάρχει τίποτα «απομονωμένο».. παρά μόνο η ανθρώπινη ανοησία.
Αν σε ένα λευκό χαρτί φτιάξουμε ένα κλειστό σχήμα, τι βλέπουμε; Μπορούμε να δούμε τον περίγυρο και το σχήμα, να δούμε το σχήμα μέσα στο περίγυρο. Αλλά πάντα υπάρχουν και τα δύο. Η οριακή γραμμή που περικλείνει το σχήμα, το χωρίζει και το ενώνει ταυτόχρονα με τον περίγυρο. Όλα είναι Ένα Πεδίο.
...
Η δημιουργία του ανθρώπου
Όταν ο άνθρωπος έρχεται στην ύπαρξη (και δεν μιλάμε για την Ύπαρξη σε μεταφυσικούς κόσμους, που είναι μια άλλη ιστορία αλλά) στην ζωή, σε αυτό τον κόσμο των αισθήσεων όπως τον γνωρίζουμε όλοι, έρχεται με κάποιες φυσικές δυνατότητες (μεταφυσικές, ψυχικές, ή απλά ανώτερες), λειτουργίες, που εκδηλώνονται (μέσα από το νευρικό σύστημα και) μέσα από τον φυσικό οργανισμό… έχει μια Ανώτερη Φύση που το μεγαλύτερο μέρος της Βυθίζεται στο Άγνωστο ασυνείδητο και μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της Φύσης λειτουργεί σαν «συνειδητός νους», αντίληψη, αισθήσεις και μας φέρνει σε επαφή με τον φυσικό κόσμο.
 Όλη η Ανώτερη Φύση (ο Ψυχισμός μας) είναι προσανατολισμένος προς τον φυσικό κόσμο καταρχήν για τις ανάγκες της επιβίωσης. Όμως για να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο σκοπός η Επίγνωση διευρύνεται σε όλο και πιο πλατείς κύκλους. Έτσι, ενώ υπάρχει (εξ’ ανάγκης) καταρχήν ένας φυσικός προσανατολισμός και περιορισμός, όταν τα πράγματα εξελίσσονται φυσικά, αυτός ο περιορισμός ξεπερνιέται, η Επίγνωση Διευρύνεται, Απελευθερώνεται και Βιώνει την Πραγματικότητα από μια ευρύτερη οπτική…
Αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται φυσικά. Ο άνθρωπος  δεν γεννιέται μέσα σε ένα ιδανικό κόσμο, γεννιέται μέσα σε μια ανθρώπινη κοινωνία που έχει δυσλειτουργίες και πολλά προβλήματα…
...
Η ουτοπία ενός φυσικού παραδείσου
Τι είναι (ή τι θα έπρεπε να είναι) Κοινωνία; Κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων που ζουν μαζί ακολουθώντας κάποιους κανόνες που θέσπισαν ελεύθερα όλοι μαζί με σκοπό να βοηθήσουν στην λειτουργία της Κοινωνίας και την διατήρησή της (και την εξέλιξή της) μέσα στον χρόνο…
Ο Πρώτος Κανόνας είναι ότι η Κοινωνία έχει Κανόνες.
Ο Δεύτερος Κανόνας είναι ότι επειδή η Κοινωνία πρέπει να διατηρηθεί άρα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους Κανόνες από όλους.
Ο Τρίτος Κανόνας είναι ότι οι Κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν (κατά το δυνατόν) την επιβίωση όλων των μελών της.
Ο Τέταρτος Κανόνας είναι ότι επειδή Σκοπός της Κοινωνίας είναι η Ίδια η Κοινωνία κι η Διατήρησή της, τα άτομα πρέπει να είναι ενταγμένα στην Κοινωνία για να υπάρχει και να λειτουργεί η Κοινωνία και να μπορούν τα άτομα να επιβιώνουν.
Ο Πέμπτος Κανόνας είναι ότι οι επιμέρους σκοποί των ατόμων δεν πρέπει να συγκρούονται με τους θεσπισμένους από την Κοινωνία Κανόνες… τα άτομα που δεν «εντάσσονται» περιθωριοποιούνται ή αποβάλλονται (και τελικά δεν μπορούν να επιβιώσουν).
Όλα αυτά, (Κοινωνία, Κανόνες, Ένταξη, κλπ…) δεν είναι κατ’ ανάγκην κακά. Είναι αναγκαία για να ζήσουν οι άνθρωποι μαζί. Όμως…
Όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται απλά και φυσικά. Αν οι άνθρωποι ήταν σε θέση να συνεννοηθούν και να θέτουν απλούς κανόνες, φυσικούς κανόνες, δίκαιους κανόνες κι έφτιαχναν μια Κοινωνία Ανθρώπινη τότε τα άτομα που θα εντάσσονταν σε αυτήν θα βοηθιόνταν να εξελιχθούν και να ξεπεράσουν τους φυσικούς περιορισμούς, να Διευρύνουν την Επίγνωσή τους, να κάνουν την Κοινωνία καλύτερη, να είναι όλοι ευτυχισμένοι…
Αυτός θα ήταν ο Φυσικός Παράδεισος, ή καλύτερα η «ουτοπία ενός φυσικού παραδείσου», γιατί Τέτοια Κοινωνία δεν υπήρξε ποτέ στη γη… Θα θέλαμε να υπάρχει, αλλά η Ιστορία, όσες χιλιετηρίδες κι αν πάμε πίσω, δείχνει άλλα πράγματα… βία και αίμα…
...
Η έξοδος από τον παράδεισο: ο πραγματικός κόσμος
Στην πραγματικότητα εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια (τουλάχιστον 150.000 χρόνια) που εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος στην Υποσαχάρια Αφρική για να εξαπλωθεί μετά στις άλλες Ηπείρους (εδώ και τουλάχιστον 70.000 χρόνια στην Ευρώπη), οι ανθρώπινες ομάδες συγκροτούνται γα τις ανάγκες της επιβίωσης με βάση περισσότερο το «δίκαιο των ισχυρών» και λιγότερο με βάση το Αληθινό Δίκαιο και την συνεργασία (αν και δεν είναι απόλυτο αυτό)…
Εδώ και 10.000 χρόνια που άρχισε (μετά την γεωργοκτηνοτροφική επανάσταση) να διαμορφώνεται ο αστικός πολιτισμός, ήδη από τότε μπήκαν τα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού και θεσπίσθηκαν κανόνες για την λειτουργία και την διατήρηση αυτού του πολιτισμού (οικονομικού, πολιτικού, θρησκευτικού…), δημιουργήθηκαν θεσμοί της εξουσίας, της συναλλαγής, του εμπορίου κλπ. Οι ισχυρές ομάδες διαμόρφωσαν αυτούς τους θεσμούς κατά τα συμφέροντά τους… Αυτό δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Πηγάζει από την «φύση» (και το «επίπεδο επίγνωσης») του ανθρώπου και εκδηλώνεται παντού, σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο των Τριών Ηπείρων, της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής…
Κι αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Η δημιουργία ισχυρών συνασπισμών, αυτοκρατοριών, ισχυρών εξουσιών, ξεκίνησε εδώ και χιλιετηρίδες, πάνω σε αυτό το μοντέλο Κοινωνίας (Εξουσίας).
Μοναδική εξαίρεση (με ιστορικά στοιχεία, γιατί μπορεί να συνέβει κι αλλού, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες) ήταν η Αρχαία Αθήνα, που επηρεασμένη (η Κοινωνία) από το Κίνημα του Ορφισμού (της «θεϊκότητας» του ανθρώπου, της «ισότητας», κλπ…), με τους Πεισιστρατίδες  που προετοίμασαν τον ερχομό της Άμεσης Αληθινής Δημοκρατίας και τους επόμενους μεγάλους ηγέτες, μέχρι τον Περικλή, προσπάθησε να Φτιάξει μια Αληθινή Κοινωνία…
Η Δημοκρατία της Αθήνας (παρά την συκοφάντησή της αλλά και τις πραγματικές «αστοχίες» της) υπήρξε ένα μοναδικό φαινόμενο, που χάθηκε όμως μέσα στην ιστορία και την σκόνη του χρόνου. Βέβαια κι άλλες πόλεις εφάρμοσαν το Σύστημα της Δημοκρατίας. Η Αθήνα υπήρξε το Πρότυπο… Με την Κάθοδο των Μακεδόνων όμως και την δημιουργία της Αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου τα πράγματα ξαναγύρισαν πάλι στην κανονική κοίτη και στην παγιωμένη ροή του πολιτισμού… Αυτοκρατορίες δημιουργούνται και καταστρέφονται για να φτάσουμε στην σημερινή κατάσταση των κρατών… Βέβαια υπάρχουν και σήμερα ισχυρά (ή ανερχόμενα) κράτη (όπως οι παλιές αυτοκρατορίες).
.
Πως λοιπόν διαμορφώνεται η Κατάσταση στον Σημερινό Κόσμο; Υπάρχει ένας παγκόσμιος πολιτισμός, ένα ιδεολογικό-οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό σύμπλεγμα, μια παγκόσμια κοινωνία που ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, το ίδιο μοντέλο πολιτισμού, παρά τις ιδιαιτερότητες και τις επιμέρους διαφορές.
Παντού κυριαρχεί η τάξη του πλούτου που επηρεάζει την οικονομική, την πολιτική και την κοινωνική ζωή, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο(γιατί όλες οι εξουσίες συνεργάζονται). Διαμορφώνουν την ιδεολογία (την νοοτροπία), την συμπεριφορά κα την ζωή των ανθρώπων. Ελέγχουν πολιτική και θρησκευτική εξουσία, δημόσια εκπαίδευση (όπου περνούν την «γνώση» που αποφασίζουν), την δημόσια (και ιδιωτική) ενημέρωση (όπου διαμορφώνουν την εικόνα του κόσμου που θέλουν)… Οι «δημοκρατίες» τους είναι παρωδίες δημοκρατίας και τα συντάγματα και οι νόμοι τους κατά τις τρέχουσες ανάγκες τους…
.
Έτσι ο άνθρωπος που έρχεται σήμερα στην ύπαρξη, στη ζωή σε αυτό τον κόσμο εντάσσεται (χωρίς να τον ρωτήσουν) μέσα σε αυτό το σύστημα.
Ποιο είναι το Πρόβλημα;
Ότι το μοντέλο του παγκόσμιου πολιτισμού, η «κοινωνία», δεν δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους πολίτες του κόσμου αλλά για να τους υποδουλώσει, να τους χειραγωγήσει και να τους εκμεταλλευτεί.
Σκοπός του «Συστήματος» και των ανθρώπων που το υπηρετούν (που τον πετυχαίνουν σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού) είναι να καθηλώνουν τους ανθρώπους στην «λειτουργία του μυαλού», να τους επιβάλλουν «μοντέλα σκέψης» και «συγκεκριμένες αντιλήψεις» και να τους κατευθύνουν στο να εξυπηρετούν την λειτουργία αυτής της «κοινωνίας» (αυτού του «είδους κοινωνίας») προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα μια «θέση στο κόσμο», άνεση, τρόπους ευχαρίστησης, δηλαδή μια καλύτερη ζωή… έτσι φτιάχνουν υπηκόους, πειθήνια ζώα, αποχαυνωμένα πλάσματα, ζόμπι.
Ακόμα και γι’ αυτούς που έχουν μεταφυσικά προβλήματα, η (επίσημη) φιλοσοφία και η (επίσημη) θρησκεία (σαν εκκλησία, λατρεία, κλπ.) χρησιμοποιούνται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, να καθηλώσουν τον άνθρωπο.
Αποτρέπουν (με πολλούς τρόπους) τον Άνθρωπο από το να Αναζητήσει Μέσα του την Αλήθεια, να Διευρύνει Φυσικά την Επίγνωσή του, να Δει τον Κόσμο σαν Μια Ενότητα, να Διεκδικήσει μια Αληθινή Ανθρώπινη Ζωή, μια Δίκαιη Κοινωνία… Αλήθεια, Ισότητα, Δικαιοσύνη, πράγματα αυτονόητα, που όμως δεν υπάρχουν πουθενά στη γη…
Το αποτέλεσμα είναι ότι «αυτή η κοινωνία», όπως την έφτιαξαν, δεν προσφέρει καμιά προοπτική ανάπτυξης του ανθρώπου, διεύρυνσης της Επίγνωσής του, πλατύτερης αντίληψης της ζωής, της ύπαρξης, της Πραγματικότητας…
Οι άνθρωποι αναγκάζονται (πειθαναγκάζονται, εκβιάζονται, ή ξεγελιούνται) να ζουν μέσα σε μια παγκόσμια αυταπάτη, σε ένα παγκόσμιο όνειρο (ιδεολογικό-οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό και θρησκευτικό). Όλη η τρέχουσα ιδεολογία, όλη η σκέψη, όλες οι δραστηριότητες των ανθρώπων ανακυκλώνονται μέσα σε αυτό το κλειστό περιορισμένο μοντέλο αντίληψης και ζωής. Η γνώση, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, κλπ. κλπ. όλα είναι «προσαρμοσμένα» μέσα σε αυτό το μοντέλο κοινωνίας (και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με της Αληθινές Έννοιες και Αξίες).
Ο άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο είναι απροετοίμαστος (κι εύκολο θύμα της «κοινωνίας») κι αν δεν βρεθεί σε ένα περιβάλλον που θα τον καθοδηγήσει σωστά στην Αλήθεια θα παγιδευτεί μέσα στο μοντέλο της σύγχρονης κοινωνίας (που μόνο Κοινωνία δεν είναι), της σύγχρονης πολιτισμένης ζούγκλας.
(συνέχεια)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GATE PROJECT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Η ΑΜΕΣΗ ΟΔΟΣ (ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΑΜΕΣΗ ΟΔΟΣ (ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΕΜΜΕΣΗ ΟΔΟΣ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η  ΕΜΜΕΣΗ ΟΔΟΣ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Η ΟΔΟΣ - ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

01/ Μάιος/2021

 

Οι Άνθρωποι του Φωτός και τα ζώα της Σκιάς

 


Υπάρχουν δύο ειδών όντα στον πλανήτη γη. Οι Άνθρωποι του Φωτός και τα ζώα της Σκιάς. Πως ξεχωρίζουν;
Οι Άνθρωποι του Φωτός είναι αυτοί που έχουν βρει την Υπαρξιακή Ισορροπία τους στο Κέντρο του εγκεφάλου, στο Μυστικό Κέντρο της Καρδιάς, όπως δίδασκε ο Μεγάλος Μύστης του Φωτός, ο Ιησούς, ο Διδάσκαλος των Εσσαίων. Αυτοί οι Άνθρωποι Βιώνουν την Φωτεινή Επίγνωση της Ύπαρξης, μια Ιερή Κατάσταση της Ενοποιημένης Συνείδησης, μια Κατάσταση Μη-δυισμού, όπου δεν υπάρχει υποκείμενο κι αντικείμενο αλλά μια ανοιχτή επίγνωση που αγκαλιάζει τα πάντα.
Τα ζώα της Σκιάς είναι ανθρωπόμορφα ζώα που όμως δεν είναι άνθρωποι. Είναι ζώα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το ποιο κέντρο του εγκεφάλου είναι πιο ενεργό. Οι άνθρωποι-πίθηκοι είναι αυτοί που λειτουργούν πιο πολύ με το ανώτερο κέντρο της νόησης, στην κορυφή του εγκεφάλου. Οι άνθρωποι-θηλαστικά είναι αυτοί που λειτουργούν με το μεσαίο κέντρο της διάνοιας, στον μέσο εγκέφαλο. Οι άνθρωποι-ερπετά είναι αυτοί που λειτουργούν με το κατώτερο αυτοματοποιημένο κέντρο των ενστίκτων, στην βάση του εγκεφάλου.
Κοιτάξτε γύρω σας, Άνθρωποι του Φωτός. Τα όντα διακρίνονται από τον τρόπο που λειτουργούν, από τις αντιδράσεις τους και την συμπεριφορά τους. Η ζωή είναι συνεχείς προκλήσεις για δράση. Πως αντιδρά κάποιος; Η αντίδρασή του φανερώνει το κέντρο δράσης, την περιοχή του εγκεφάλου στην οποία λειτουργεί και από την οποία αντιδρά. Αυτό που είναι το ον, αυτό που έχει μέσα του, αυτό βγάζει έξω, στην δράση του και στην συμπεριφορά του.
Είναι Ελάχιστοι οι Άνθρωποι του Φωτός σε αυτόν τον Σκοτεινό Κόσμο. Είναι λιγοστοί οι άνθρωποι-πίθηκοι και λίγο περισσότεροι οι άνθρωποι-θηλαστικά. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης, είναι άνθρωποι-ερπετά.
Αν, αγαπητοί, κατανοείτε αυτά που γράφονται εδώ, πρέπει να αρχίσετε (αν δεν το κάνετε ήδη) να κοιτάτε προσεχτικά γύρω σας, του ανθρώπους και την συμπεριφορά τους. Κοιτάξτε προσεκτικά, τις δικές σας αντιδράσεις, τις αντιδράσεις των άλλων. Δείτε αυτό που είναι πραγματικά. Ο αυτοματοποιημένος νους είναι αφαιρετικός, γενικεύει αφελώς κι επικίνδυνα ό,τι βλέπει. Δεν είναι όλοι άνθρωποι γύρω σας. Οι πιο πολλοί είναι άνθρωποι-ερπετά.
Αν είστε Άνθρωποι του Φωτός κατανοείτε αυτά που λέμε. Μπορεί να είστε μόνοι ή να έχετε ελάχιστους Φίλους, Ανθρώπους του Φωτός. Μην λυπάστε για αυτό. Ούτε χρειάζεται να λυπάστε για τους ανθρώπους-ζώα γύρω σας. Είναι προορισμένοι για την απώλεια. Στην πραγματικότητα ακολουθούν τον πιο μακρινό δρόμο προς το Φως, μέσα από τα σκοτάδια της ύπαρξής τους. Κάποια μέρα, μετά από χιλιάδες ζωές, θα βγουν στο ξέφωτο.
Οι άνθρωποι που διαβάζουν εδώ δεν διαβάζουν τυχαία, ακολουθούν την Οδό του Φωτός. Αλλιώς δεν θα τους ενδιέφεραν όλα αυτά. Οι άνθρωποι-σκιές που τυχαία βρίσκονται εδώ και διαβάζουν όσα λέμε δεν μπορούν να κατανοήσουν και θα τα απορρίψουν όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων-ζώων. Ό,τι δεν κατανοούν, ό,τι δεν μπορούν να εντάξουν στις απολιθωμένες αντιλήψεις τους, στο σκουπιδότοπο της ιδεολογίας τους, το απορρίπτουν. Κι αυτή την αρνητική αντίδραση την ονομάζουν κατανόηση, γνώση, πληροφόρηση, ενημέρωση.
Το Να Ακολουθείς την Οδό Του Φωτός, ή να χάνεσαι στα σκοτάδια της άγνοιας, είναι καθαρά θέμα Ηθικής Επιλογής κι όχι εξωτερικής «μόρφωσης» ή εξωτερικής γνώσης και πληροφοριών. Οι Άνθρωποι του Φωτός είναι Άνθρωποι Αγνοί, Ανόθευτοι, που Ακολουθούν από «ένστικτο» το Φως. Οι άνθρωποι-σκιές μπορεί να είναι και πανεπιστήμονες με δεκάδες μεταπτυχιακά. Αυτό δεν τους κάνει Ανθρώπους. Μόνο αυτό που Νοιώθουμε μας κάνει Ανθρώπους ή ζώα.
Μάθετε λοιπόν, αγαπητοί, να Ακολουθείτε το Φως, να Είστε Φως, όπως Δίδασκε ο Διδάσκαλος του Φωτός, ο Αληθινός Ιησούς της Ερήμου, όχι η ζωγραφιά των χειροποίητων ναών, των καταγωγίων της πνευματικότητας που κατασκευάζουν οι άνοες και στα οποία λατρεύουν τα «είδωλά» τους. Αυτά που λέμε προέρχονται από τον ιερό σεβασμό που νοιώθουμε για τον Διδάσκαλο του Φωτός, στον οποίο «υποκλινόμαστε». Δεν είναι βλαστήμια ενάντια στην θρησκεία των ανθρώπων. Η θρησκεία των ανθρώπων είναι διανοητικά σκουπίδια. Η Αληθινή Θεολογία είναι η Θεολογία της Ζωής, του Ζωντανού Θεού που Είναι Όλα και δεν έχει καμία σχέση με τους διανοητικούς ακροβατισμούς ανάμεσα στο όραμα της αλήθειας και τους βάλτους της σκοτεινής σκέψης.
Αναρωτηθείτε, αγαπητοί, τι νόημα έχουν τα λόγια του Ιησού της Ερήμου (Ιωάννης ΙΔ΄,6). Ποιος πραγματικά Ακολουθεί την Οδό; Ποιος πραγματικά Βιώνει την Αλήθεια; Ποιος είναι πραγματικά Ζωντανός, Ζωή; Μόνον οι Άνθρωποι του Φωτός. Οι άνθρωποι-σκιές, οι άνθρωποι-ζώα, μάταια επικαλούνται τον Θεό. Αν δεν Βρεις τον Θεό Μέσα Σου, στο Μυστικό Κέντρο της Καρδιάς, στα μύχια του εγκεφάλου, δεν θα τον βρεις πουθενά. Χιλιάδες χρόνια να ψάχνεις έξω δεν θα βρεις τίποτα άλλο από το σκοτάδι των ανθρώπων-σκιών.
Έτσι, ακολουθείστε την Αληθινή Οδό! Βιώστε την Πραγματική Αλήθεια! Βρείτε την Ζωή Μέσα σας, το Αληθινό Πνευματικό Βασίλειο του Θείου, την Βασιλεία των Ουρανών! Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.


 

18/Απρίλιος/2021

 

Ο Πνευματικός Κόσμος

 

Υπάρχει ένας Πνευματικός Κόσμος,  ένας Πνευματικός Τόπος, μια Πνευματική Κατάσταση, που Δημιουργείται  από την Αρχή, που Δρα σαν Πνευματικός Πυρήνας Ύπαρξης, Πνευματικός Ήλιος, με τον Οποίο επικοινωνούν και κοινωνούν όλες οι οντότητες.

Υπάρχει μια Πνευματική Κοινότητα όλων αυτών που Συνειδητοποιούν το Βάθος της Ύπαρξης που είναι η Δρώσα Αρχή και βιώνουν αυτή την Πνευματική Κατάσταση της Θείας Ενότητας. Είναι η Πνευματική Εκκλησία.

Αυτή η Πνευματική Κατάσταση Ενότητας με τον  Πνευματικό Ήλιο, ο Πνευματικός Τόπος, είναι το Βασίλειο του Θείου. Εισέρχεσαι Εδώ όταν Βιώνεις την Βαθύτερη Ανώτερη Κατάσταση της Ίδιας σου της Ύπαρξης.

Η Αληθινή Θρησκεία είναι Πνευματική. Είναι η Εμπειρία αυτής της Ανώτερης Κατάστασης της Συνείδησης. Εισέρχεσαι Εδώ όταν “εγκαταλείπεις” όλες τις “εξωτερικές” δραστηριότητες. Δεν υπάρχει άλλη οδός.

Για την Οδό μίλησαν όλοι οι Μεγάλοι Μύστες κι από την Δράση τους δημιουργήθηκαν οι θρησκείες. Μια ανθρώπινη θρησκεία, στην πραγματικότητα, είναι μια Πύλη, μια Οδός, που Οδηγεί στον Πνευματικό Τόπο, στην Πνευματική Κατάσταση της Ένωσης με την Δρώσα Αρχή, στο Πνευματικό Βασίλειο. Είναι μια Εσωτερική Εμπειρία της Συνείδησης κι όχι μια εξωτερική δραστηριότητα.

Η Αληθινή Θρησκευτική Εμπειρία είναι το Εσωτερικό Βίωμα, της Συνειδητοποίησης του Κοινού Βάθους της Ύπαρξης, της Ενότητας με τον Πνευματικό Ήλιο της Ύπαρξης. Είναι Εσωτερική Κατανόηση, Απελευθέρωση της Συνείδησης από τους περιορισμούς, Ανύψωση πάνω από όλα τα εξωτερικά φαινόμενα.

Όλες οι ανθρώπινες θρησκείες μιλούν για την ίδια Δρώσα Αρχή, την ίδια Πνευματική Κατάσταση, τον ίδιο Πνευματικό Τόπο, Βασίλειο. Αυτή η Δρώσα Αρχή αναγνωρίζεται σαν ο Ισβάρα (ο Κρίσνα) των Ινδών, ο Διόνυσος των Ελλήνων, ο Λόγος των Χριστιανών, ο Ντυάνι Βούδας Βαϊροτσάνα. Κι η Πνευματική Κατάσταση όπου Βιώνουμε την Εμπειρία της Ενότητας με την Δρώσα Αρχή είναι η Βίωση της Εωτερικής Ύπαρξης, η Ένωση με το Θείο. Είναι το Θείο Βασίλειο, ο Παράδεισος του Ισβάρα, τα Ηλύσια Πεδία, το Νιρβάνα στο Σαμπχόγκα Κάγια.

Οι ανθρώπινες θρησκείες πρέπει να βιώνονται σαν Δρόμοι που Οδηγούν στο Εσωτερικό Βίωμα της Αληθινής Φύσης μας. Οι εξωτερικές δραστηριότητες,  οι Ναοί, οι Τελετουργίες και οι ιερές πράξεις, είναι εγκλωβισμένες σε μια δυαδική αντίληψη της πραγματικότητας, όπου η Αλήθεια αναζητείται με εξωτερικές δραστηριότητες. Αυτό όσο ηθικό κι αν φαίνεται, στην πραγματικότητα, είναι μια ανώριμη στάση. Η Αλήθεια δεν είναι “έξω”, είναι Μέσα μας, στην Βίωση του Βάθους της Ύπαρξής μας.

Αυτός που θέλει, πραγματικά, να βρει την Αλήθεια πρέπει να στραφεί Έσω, στην Εσωτερική Κατανόηση, στην Εσωτερική Εμπειρία, να Εισέλθει στο Ανώτερο Πνευματικό Βασίλειο, να Βιώνει Διαρκώς την Ενότητα με την Ανώτερη Πηγή, προς την Οποίο Προσέρχονται όλες οι οντότητες.

Η Αληθινή Θρησκεία είναι Πνευματική Αντίληψη, Πνευματικός Δρόμος κι από την στιγμή που ανοίχθηκε (από κάποιον Μύστη) μένει πάντα Ανοιχτός στην Αιωνιότητα Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι που να ακολουθούν τον συγκεκριμένο Δρόμο. Για  μια Πνευματική Εμπειρία δεν χρειάζονται εξωτερικοί οδοιπόροι ή εξωτερικές δραστηριότητες.

 

 

23/Σεπτέμβριος/2018

 

Ενδιαφέρεται κάποιος για τις Θρησκευτικές Πρακτικές, για τον Διαλογισμό κλπ. όταν νοιώθει βαθιά μέσα του, την εσωτερική ανάγκη να Βιώσει την Πραγματικότητα, να Βρει την Αλήθεια για την Ύπαρξή του, την Ζωή, την Πραγματική Ζωή. Αυτό σημαίνει ότι εκπληρώνει μια φυσική ανάγκη της ζωής, ένα βαθύτερο σκοπό της ύπαρξης. Δεν επιβάλει στον εαυτό του μια αυθαίρετη πειθαρχία της οποίας δεν γνωρίζει τον σκοπό, τους στόχους και τους μηχανισμούς της.

Ο Αληθινός Διαλογισμός είναι μια Φυσική Εκπλήρωση, μια Άνθιση της Ζωής, μια Ωρίμανση της Κατανόησης και μια Αληθινή Πραγμάτωση της Ύπαρξης. Είναι το Εσωτερικό Φως που Ανατέλλει, η Νέα Ζωή που Γεννιέται, το Χρυσό Λουλούδι που Ανθίζει. Είναι ο Αληθινός Εαυτός.

 

 

09/Σεπτέμβριος/2018

 

Χιλιάδες χρόνια τώρα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν θρησκευτικές πρακτικές, διαλογισμό, γιόγκα, σαντάνα, προσευχή, ενατένιση, συγκέντρωση κι άλλες παρόμοιες πνευματικές τεχνικές με σκοπό να Βιώσουν την Ανώτερη Πραγματικότητα, να Προσεγγίσουν τον Θεό, να Ζήσουν μια Ανώτερη Κατάσταση της Συνείδησης ή να Πραγματοποιήσουν μια Διεύρυνση της Συνείδησης.

Εντούτοις ελάχιστοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ορθά την θρησκευτική δράση κι ασκούν ορθά την πνευματική πρακτική (όποια πρακτική κι αν εφαρμόζουν). Συνήθως οι άνθρωποι, που είτε δεν εμβαθύνουν στο πνευματικό θέμα είτε πληροφορούνται ανεπαρκώς από ανθρώπους που δεν έχουν πραγματική εμπειρία αυτών των θεμάτων (αλλά έχουν απλώς συσσωρεύσει διανοητικές πληροφορίες περί παντός επιστητού), κάνουν ένα βασικό λάθος.

Στην πρακτική εξάσκησή τους δεν ενεργούν με ορθό τρόπο, πράγμα που θα φανέρωνε μια πραγματική κατανόηση, (και μόνο κάποιοι που έχουν εμπειρία μπορούν να υποδείξουν εδώ το ορθό και το λάθος), αλλά ενεργοποιούν ή δραστηριοποιούν κατώτερα κέντα λειτουργίας που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να τους οδηγήσουν πέρα από τα όρια της φυσικής λειτουργίας τους.

Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι άστοχες δράσεις που οι άνθρωποι ονομάζουν διαλογισμό, συγκέντρωση, κάθε είδους πνευματική δράση, έχουν πραγματικό στόχο (είτε το αντιλαμβάνεται ο ασκούμενος, είτε όχι) την υπέρβαση της ίδιας της διαδικασίας που επιτελεί ο ασκούμενος. Ο Πανταζάλι το ξεκαθαρίζει απόλυτα ήδη στους πρώτους αφορισμούς στο «Γιόγκα Σούτρας». Η Συγκέντρωση πρέπει να τελειωθεί, να οδηγηθεί σε Μη-Συγκέντρωση. Το Σαμάντι (στην «περιοχή» του Διαλογισμού) «πραγματώνεται» (και μόνο τότε) όταν ακριβώς καταλύεται το «κέντρο δράσης» και διαλύεται η διάκριση Διαλογιζόμενου-διαλογισμού-αντικειμένου του διαλογισμού σε μια Ενότητα Επίγνωσης που περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι η Μη-Δυαδική  Συνείδηση για την οποία μιλούν όλοι αυτοί που φτάνουν στην Εξωτερική Φώτιση που είναι στο Κατώφλι του Εσωτερικού Χώρου και της Πραγματικής Εμπειρίας στα Βαθύτερα Πεδία της Συνείδησης Όπου Ανατέλλει το Εσωτερικό Φως της Ύπαρξης.

Αυτός ο δρόμος είναι ένας δύσκολος και συχνά προβληματικός κι επώδυνος τρόπος για να φτάσουμε να Βιώσουμε την Αλήθεια. Παραμένει όμως ο κλασσικός δρόμος για τους πιο πολλούς ανθρώπους που ζουν μέσα στην δυαδικότητα (στον διαχωρισμό υποκειμένου-αντικειμένου) και δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς τους μηχανισμούς της ύπαρξής τους, ή δεν τους έχει υποδειχθεί η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος (από κάποιους που γνωρίζουν, που γνωρίζουν απλά γιατί έχουν εμπειρία).

Ασφαλώς υπάρχει πιο άμεσος τρόπος δράσης, ακόμα και στιγμιαία μετάβαση στην Αφυπνισμένη Κατάσταση της Μη-Δυαδικής Συνείδησης. Αλλά για τους πιο πολλούς ανθρώπους φαίνεται δρόμος απόκρημνος ή δύσβατος.

Στην πραγματικότητα ο πιο Απλός Εύκολος Φυσικός Δρόμος είναι ο Δρόμος της Ζωής, ο Δρόμος της Φύσης μας, που Ξεκινά από την Ορθή Παρατήρηση του Εαυτού κι Οδηγεί μέσα από την Αληθινή Αυτογνωσία (αυτού που Συμβαίνει, Εδώ, Τώρα) στην Πραγματική Απελευθέρωση, στην Πραγματικότητα, στην Αλήθεια, σε Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν και θεωρούν το πιο Ιερό Βίωμα, στην Καρδιά των Πάντων, στην Βίωση του Όλου.

 

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΟΡΦΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ – ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ


«Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρταρος εὐρύς·
γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν· Ἐρέβους δ᾽ ἐν ἀπείροσι κόλποις
τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος ᾠόν,
ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ ποθεινός,
στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώκεσι δίναις.
Οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νύχιος κατὰ Τάρταρον εὐρὺν
ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν εἰς φῶς.
Πρότερον δ᾽ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως
ξυνέμειξεν ἅπαντα·
ξυμμειγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ οὐρανὸς ὠκεανός τε
καὶ γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἄφθιτον». 

(Ορφικός Ύμνος, διασώθηκε από τον Αριστοφάνη, «Όρνιθες, 693 – 702», 8ος – 5ος αιώνας π.Χ.)


Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, μέγαν, αἰθερόπλαγκτον,
ᾠογενῆ, χρυσέῃσιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσιν,
ταυρωπόν, γένεσιν μακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων,
σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, Ἠρικεπαῖον,
ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παμφαὲς ἔρνος,
ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην
πάντῃ δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον
λαμπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω
ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον.
ἀλλά, μάκαρ, πολύμητι, πολύσπορε, βαῖνε γεγηθὼς
ἐς τελετὴν ἁγνήν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις.

(Ορφικός Ύμνος, Πρωτογόνου, 8ος – 6ος αιώνας π.Χ.)

«Kάθαρσις δὲ εἶναι ἆρα οὐ τοῦτο συμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν ὅτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε καὶ ἁθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ  ἔπειτα μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ [ἐκ] δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος;»

(Πλάτωνας, Φαίδων, 67,c,d, 4ος αιώνας π.Χ.)

~~~~~

 

ΑΝΤΒΑΪΤΑ ΒΕΔΑΝΤΑ

«Αυτό (το Βράχμαν) είναι η βαθύτερη ουσία. Αυτό είναι η ψυχή όλου του κόσμου. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το Άτμαν. Αυτό είσαι εσύ»

(Τσαντόγια Ουπανισάδ, 8ος – 4ος  αιώνας π.Χ.).

«Αυτό δεν έχει συνείδηση ούτε του υποκειμένου, ούτε του αντικειμένου, ούτε και των δύο. Αυτό δεν είναι ούτε απλή συνείδηση, ούτε αμέτοχη αίσθηση, ούτε σκοτάδι. Είναι αόρατο, χωρίς σχέσεις, ακατανόητο χωρίς αναφορές, χωρίς δυνατότητα περιγραφής – είναι η ουσία της Αυτοσυνείδησης, το τέλος της μάγια»

(Μαντουκία Ουπανισάδ, 8ος - 4ος  αιώνας π.Χ.)

~~~~~

 

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

"Υπάρχει, ω αδελφοί, μία σφαίρα ζωής όπου δεν υπάρχει ούτε γη, ούτε νερό, ούτε φωτιά, ούτε αέρας, ούτε η σφαίρα του ατέλειωτου χώρου, ούτε καν η σφαίρα της συνείδησης. Εκεί που σας λέω δεν υπάρχει πραγματικά ούτε αυτός εδώ ο κόσμος, ούτε ο άλλος κόσμος, ούτε η σφαίρα του απείρου διαστήματος, ούτε η σφαίρα της άπειρης συνείδησης, ούτε η σφαίρα της ανυπαρξίας του οτιδήποτε, ούτε η σφαίρα όπου δεν υπάρχει ούτε αντίληψη, ούτε μη αντίληψη. Μιά τέτοια κατάσταση , ω αδελφοί, εγώ θα την περιέγραφα έτσι: ούτε να έρχεσαι, ούτε να πηγαίνεις, ούτε να στέκεσαι, ούτε να γυρίζεις πίσω, ούτε να κατεβαίνεις, μα ούτε και να ανεβαίνεις. Είναι κάτι σαν μη γεννημένο, μη γινόμενο, μη δημιουργημένο, μη συνθεμένο: είναι το τέλος της οδύνης".

(Ουντάνα, VIII, I, 1ος  αιώνας π.Χ.).

~~~~~

 

ΤΑΟΪΣΜΟΣ

«Το Τάο γιά το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε (να το ονομάσουμε Τάο) δεν είναι το «Αμετάβλητο Τάο» (Τσ’ανγκ Τάο).
Το όνομα που μπορούμε να του δώσουμε δεν είναι «Αμετάβλητο Όνομα» (τσ’ανγκ μίνγ).
Αόρατο (Γου) είναι το όνομα που δίνω στο Γεννήτορα του Γιάνγκ και του Γιν.
Ορατό (Γιέου) είναι το όνομα που δίνω στη Μητέρα των δέκα χιλιάδων όντων.
Αληθινά, στο Γου («μη είναι», «μη έχειν προσδιορισμούς», αόρατο) θα θαυμάσουμε το μυστήριο.
Στο Γιέου («είναι», «έχειν προσδιορισμούς», ορατό) θα δούμε τα εξωτερικά φαινόμενα.
Αυτά τα δύο (Γου και Γιέου) πηγάζουν από το ίδιο (Τάο), αλλά οι τρόποι τους είναι διαφορετικοί.
Τούτο το «ίδιο» (Τάο) το ονομάζω το Σκοτεινό (Σιουάν).
Το πιό σκοτεινό αυτού του σκότους είναι η «Πύλη όλων των Μυστηρίων» (Τσ’ανγκ Τάο).

(Τάο Τε Κίνγκ, κεφάλαιο 1, 9ος - 3ος αιώνας π.Χ.).

~~~~~

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

«Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος.
Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου.
Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου·
και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος.
Και θέλεις δέσει αυτούς διά σημείον επί της χειρός σου και θέλουσιν είσθαι ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου.
Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου».

(Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, 4-9, 9ος – 6ος αιώνας π.Χ.)


Διδάσκαλε, ποία εντολή είναι μεγάλη εν το νόμω;
Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου.
Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή.
Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται.

(Ματθαίος, κεφάλαιο 22, 36-40, 1ος αιώνας μ.Χ.)


Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον;
Ο δε είπε προς αυτόν· Εν τω νόμω τι είναι γεγραμμένον; πως αναγινώσκεις;
Ο δε αποκριθείς είπε· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
Είπε δε προς αυτόν· Ορθώς απεκρίθης· τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει.

(Λουκάς, κεφάλαιο 10, 25-28, 1ος αιώνας μ.Χ.)


«Ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος. εαν ουν ο οφθαλμος σου απλους η, ολον το σωμα σου φωτεινον εσται·
 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η, ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται. ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν το σκοτος ποσον;»

(Ματθαίος, κεφάλαιο 6, 22-23, 1ος αιώνας μ.Χ.)

~~~~~

 

ΣΟΥΦΙΣΜΟΣ


«Χτύπησε, Κι Αυτός θα σου ανοίξει την πόρτα
Εξαφανίσου, Κι Αυτός θα σε κάνει να λάμψεις σαν τον ήλιο
Πέσε, Κι Αυτός θα σε ανυψώσει στους ουρανούς
Γίνε ένα τίποτα, Κι Αυτός θα σε μεταμορφώσει στο παν».

(Τζάλαλ Άντ-Ντιν Ρούμι, 13ος αιώνας μ.Χ.)

~~~~~
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEDITATION MUSIC