ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

wholenous.eu

wholenous.eu
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ


ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Η ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
__________

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
_____
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΥΗΣΗ
(ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ)

1. Η ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ.
2. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ
(Οι Τρόποι που Βιώνουμε την Πραγματικότητα).
I. Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
II.. Η ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΜΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.
(Η Σαν Καθρέφτης Συνείδηση, η Συνείδηση σαν Χώρος, η Πανταχού Παρούσα Συνείδηση μέσα στον Χώρο).
III. Η ΕΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (σαν «νοητικός πυρήνας», σαν «ψυχή», σαν «σώμα»).
3. Η Εδώ Παρουσία στους Κόσμους της Σκιάς.

Η Κατώτερη Μύηση

4. Η Εδώ-Παρουσία στο σώμα.
Η Αληθινή, Άμεση, Μη-δυαδική Όραση.
Η Όραση μέσω της δυαδικότητας (Πως προκύπτει η δυαδικότητα. Τι είναι η σκέψη, ο «ψυχισμός», η αντίληψη του σώματος).
5. Η Όραση των πραγματικών συμβάντων (η εγκατάλειψη της σκέψης).
Η αληθινή στιγμιαία ουσία των φαινομένων.
Η Υπέρβαση των φαινομένων (το μη-κράτημα από τα φαινόμενα).
Η Μη-Δυαδική Συνείδηση, εδώ, τώρα, στον «εξωτερικό» κόσμο του χρόνου και των φαινομένων.

Η Ανώτερη Μύηση

6. Οι «Εσωτερικές» Ανώτερες Καταστάσεις της ΜΗ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΕΔΩ, ΤΩΡΑ, στο ΑΧΡΟΝΟ που περιλαμβάνει τον χρόνο και τα φαινόμενα.
(Η Παγκόσμια Συνείδηση, η Καθαρή Συνείδηση, η Κενή Συνείδηση).

Η Υπέρτατη Μύηση

7. Η ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΔΩ, ΤΩΡΑ, ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ.
___

ΟΙ ΔΕΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ 
(ΤΑ ΔΕΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Η ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
---
Η Μία Συνείδηση
Η Κενή Συνείδηση
Η Καθαρή Συνείδηση
Η Παγκόσμια Συνείδηση
---
Η Φωτισμένη Μη-Δυαδική Συνείδηση, η Αγνή Νοημοσύνη
Η Ανώτερη Αντικειμενική Ηθική Νοημοσύνη, η Νόηση
Η Έλλογη Συναισθηματική Βουλητική Νοημοσύνη, η Διανόηση
Η Ενστικτώδης Νοημοσύνη
---
Το «Διπλό» Σώμα
---
Το Σώμα

(Η ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΑΡΕΤΩΝ)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
---
Απειρότητα
Μοναδικότητα
Πληρότητα
Πανταχού Παρουσία
---
Ακνησία της Αληθινής Νοημοσύνης (Η Μη-Δυαδική Συνείδηση)
Ησυχία της ανώτερης νόησης
Σιωπή της ενοιολογικής σκέψης
Απάθεια της ενστικτώδους νόησης
---
Απόσυρση της κατώτερης ζωτικής ψυχής από το σώμα
---
Ηρεμία του Σώματος
_____

Η ΜΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΥΗΣΗ
(ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ)

1. Η Αφύπνιση της Συνείδησης, Εδώ, Τώρα.
2. Η Εσωτερική Όραση της Παρουσίας, ο  Απέραντος Αντιληπτικός Χώρος, το Εσωτερικό Φως της Ψυχής.
3. Η Ανύψωση στους Φωτεινούς Ουρανούς.
4. Η Είσοδος στον Θείο Γνόφο.
5. Η ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, (ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΝΤΑΡΜΑΚΑΓΙΑ), (ΤΟ ΑΙΝ/ΣΟΦ/ΑΟΥΡ)
---
Ο Θείος Γνόφος, (Το Δευτερεύον Φως του Σαμπχόγκα Κάγια, Το Κυανό Φως του Βαϊροτσάνα), (Η Πρώτη Άβυσσος)
Το Διάφανο Φως, (Το Λευκό Φως του Βάτζρα-Σάττβα), (Το Κέτερ)
Το Καθαρό Φως, (Το  Κίτρινο Φως του Ράτνα-Σαμπχάβα), (Η Χοκμάχ)
Το Παγκόσμιο Φως, (Το Κόκκινο Φως του Αμιτάμπα), (Η Μπινάχ)
---
Το Εσωτερικό Φως της Ψυχής, (Το Φως του Νιρμάνα Κάγια, Το Πράσινο Φως του Αμόγκα Σίντι), (Η Ντάατ)
Η Αφύπνιση της Συνείδησης στους  Κόσμους της Σκιάς
(«πνευματικός» κόσμος, νοητικός κόσμος, «ψυχικός» κόσμος)
---
Το «Διπλό» Σώμα
---
Το Σώμα
_____


Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΥΗΣΗ
(Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ)

Η ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η Ουράνια Συνείδηση του Φωτός.
Η Συνείδηση στους  Κόσμους της Σκιάς.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~